Κύριε Καρανικολα συγχαρητήρια για την εκλογή σας στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

Ερ. Πως αισθάνεστε σαν ένας νέος δημοτικός σύμβουλος ,και ιδιαίτερα την ευθύνη σας απέναντι στους συμπολίτες σας

Σας ευχαριστώ για το βήμα και την ευκαιρία , να απευθυνθώ στους ανθρώπους του δήμου μας. Είναι κάτι πρωτόγνωρο ,η συμμετοχή μου σε ένα όργανο τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι μεγάλη η τιμή , που μου έκαναν οι συμπολίτες και συμπολίτισσες αλλά και μεγάλη η ευθύνη, με την οποία με επιφόρτισαν. Ωστόσο, η ανάμειξή μου και περισσότερο το ενδιαφέρον μου για τα δημοτικά πράγματα δεν είναι όψιμο και κάθε ζήτημα θα το αντιμετωπίσω με αίσθηση καθήκοντος και εντιμότητα και με γνώμονα ,σε κάθε περίπτωση, το συμφέρον του δημότη.

Ερ. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα καθημερινά προβλήματα σε ΧΟΛΑΡΓΟ ΠΑΠΑΓΟ και πώς τα ιεραρχείτε;

Σε όλο το ευρύ πεδίο της καθημερινότητας ο δήμος πάσχει  και υπολείπεται και αυτό οφείλεται σε μια αναξιόπιστη και πλέον σε αποδρομή Δημοτική Αρχή. Η διοίκηση Αποστολοπουλου ήταν διαχειριστική τα τελευταία χρόνια, χωρίς ουσιαστικές τομές, για τη δημιουργία ενός Δήμου δημοκρατικού, εξωστρεφούς, προσβάσιμου , βιώσιμου και συμπεριληπτικού . Επομενως, η προτεραιότητα είναι να βρεθεί η νέα Δημοτική Αρχή δίπλα στον πολίτη και να κατανοήσει τις ανάγκες του, σε αντίθεση με την αποστειρωμένη και απομονωμένη Δημοτική Αρχή Αποστολόπουλου, που διαχειρίζεται προβλήματα, χωρίς μακρόπνοες λύσεις ,ενώ όταν οι πολίτες αντιδρούν, καταφεύγει στην καταστολή, για να θυμηθούμε τα ματ στο ελαφάκι.

Ερ. Μέσα από ποιες πρωτοβουλίες/πολιτικές μπορούν να έρθουν εγγύτερα οι δύο κοινότητες; Μπορεί να υπάρξει ένα κοινό αναπτυξιακό σχέδιο για ΧΟΛΑΡΓΟ ΠΑΠΑΓΟ

 Ακούστε, γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Δήμο ,όπου και κατοικώ αδιαλείπτως από το 1991 . Παπάγου και Χολαργός αποτελούσαν δύο όμορους δήμους μέχρι και το 2010 αλλά διαχρονικά αποτελούνται από ανθρώπους άξιους, ικανούς, φιλότιμους και αλληλέγγυους. Καθημερινά , το πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας συνεργάζεται και συμβιώνει στα όρια μιας κοινής δημοτικής επικράτειας με ελλιπείς υποδομές , με προσφερόμενες υπηρεσίες , την ύπαρξη των οποίων αγνοούν πολλοί συνδημότες μας και με μια κοντόθωρη Δημοτική Αρχή , η οποία δεν είναι ικανή να επιλύσει σημαντικά προβλήματα του Δήμου , όπως εκείνο της ανακύκλωσης και του κόστους υγειονομικής ταφής , της προσβασιμότητας και απρόσκοπτης κινητικότητας των ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες και αναπηρία, της καθαριότητας κ.ά. Επομένως , οι πολίτες και του Χολαργού και του Παπάγου υπόκεινται στις ίδιες καθημερινές δυσκολίες και προσβλέπουν σε λύσεις των κοινών τους προβλημάτων από την εκάστοτε δημοτική αρχή. Κατά συνέπεια , απορρίπτω τον όποιο τοπικισμό , καθώς οι άνθρωποι του δήμου μας έχουν εν τοις πράγμασι αποδείξει την ομοψυχία και την αγάπη τους για τον δήμο και τους ανθρώπους του. Χρέος της εκάστοτε δημοτικής αρχής είναι να αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους ανθρώπους του δήμου μας και να πασχίζει για την επίλυση των προβλημάτων σε όλη την κοινή και μοναδική επικράτεια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Δυστυχώς , τούτο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια και η δημοτική αρχή έχει δημιουργήσει έναν δήμο διαφορετικών ταχυτήτων και ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και ως προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Σημειολογικά να αναφέρω την έλλειψη δρομολογίου δημοτικής συγκοινωνίας , που να διατρέχει και να διαπερνά και τις δύο κοινότητες , με αποτέλεσμα την απουσία πρακτικής διασύνδεσης Παπάγου και Χολαργού .

Ερ. Πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου πρέπει να καλύπτονται αποκλειστικά από προσωπικό που προσλαμβάνει ο Δήμος ή θα μπορούσαν να καλύπτονται (και) από ιδιωτικές εταιρίες;

Σας ευχαριστώ θερμά για την ερώτηση . Θα είμαι ξεκάθαρος. Ο δήμος χρειάζεται μόνιμο και οργανικό προσωπικό , που θα καλύπτει τις αυξημένες πάγιες και διαρκείς ανάγκες του καλλικρατικού μας δήμου , για πολλούς λόγους . Ο κύριος είναι ο απόλυτος σεβασμός στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων , τα οποία , κατά την γνώμη μου , δεν διασφαλίζονται από συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έργου με εργολάβους και υποαμοιβόμενη εργασία. Η εργασιακή ομηρεία των υπαλλήλων του δήμου από την εκάστοτε δημοτική αρχή και οι όποιες πελατεικές συνδιαλλαγές σε αυτή τη βάση απορρίπτονται από τη δημοτική μας παράταξη και η δημοτική αρχή Αποστολόπουλου ,σε αυτό το ζήτημα, θα μας βρίσκει καθημερινά απέναντί της . Στόχος μας είναι ο Δήμος να γίνει ο καλύτερος εργοδότης και οι δημοτικοί υπάλληλοι να είναι χαρούμενοι και απερίσπαστοι από τα καθήκοντά τους ,στον καθημερινό τους αγώνα ,αφενός για επιβίωση , αφετέρου για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της παροχής έργου προς τους πολίτες του δήμου.

Ερ. Σε διπλανό μας δήμο η ανακύκλωση εχει φτάσει σε υψηλό βαθμό είστε ευχαριστημένος από την δράση του δήμου και ποιες είναι οι θέσεις σας

Το ζητούμενο με την ανακύκλωση δεν είναι μόνον το περιβαλλοντικό ή το  ανταποδοτικό της όφελος . Το ζήτημα της ανακύκλωσης είναι πολυσχιδές και βαθιά πολιτειακό , όσο υπερβολικό κι αν ακούγεται αυτό , καθότι αποτελεί συγχρόνως δικαίωμα αλλά και υποχρέωση , για τους πολίτες , για τις δημοτικές αρχές αλλά και τις κυβερνήσεις . Θα έλεγα , πως αποτελεί ένα διαρκές κοινωνικό αίτημα , που αφορά την περιβαλλοντική προστασία και τους φυσικούς πόρους αλλά εξαρτάται από την συμμετοχικότητα και την ευπείθεια των πολιτών σε ένα στρατηγικό , επιστημονικό και ορθά δομημένο δημοτικό σχέδιο ανακύκλωσης των δημοτικών απορριμάτων . Η αποχή από την εκλογική διαδικασία της τάξης του 60% καταδεικνύει την απαξία του πολιτικού συστήματος στα μάτια των πολιτών και συνεπώς, την έκπτωση του επιπέδου δημοκρατίας. Ευθύνη , λοιπόν, της εκάστοτε δημοτικής αρχής είναι πρωτίστως να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους δημότες και με επιστημονικό- Ορθό Λόγο να πείσει τους πολίτες , για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου ανακύκλωσης και τον σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο , όπως και για το ανταποδοτικό σκέλος. Η δημοτική αρχή Αποστολόπουλου έχει αποτύχει και στα δύο , λοιπόν , πεδία , όσον αφορά στην ανακύκλωση και αυτό αποδεικνύεται και από τα ποσοστά ανακύκλωσης στον Δήμο και από το επίπεδο ενημέρωσης των δημοτών , σχετικά με το θέμα .

Ερ. Είστε ικανοποιημένος από την κατάσταση των ελεύθερων χώρων και των πεζοδρομίων στην πόλη μας; Τι ενέργειες θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν ώστε να είναι επαρκώς προσβάσιμοι ιδιαίτερα σε ΑμεΑ;

Δυστυχώς , όπως προείπα, η ανακολουθία και η ασυνέπεια λόγων και έργων της δημοτικής αρχής Αποστολόπουλου κάνει την εμφάνισή της και στο μείζον ζήτημα των κοινόχρηστων χώρων και της προσβασιμότητας. Στόχος μας είναι η κατασκευή έργων με μέλημα τη συνεχόμενη αλλυσιδωτή μετακίνηση στον χώρο του δήμου και των κτιρίων του χωρίς ασυνέχιες και εμπόδια. ‘Ενας απλός περίπατος σε κτίρια του δήμου και υπαίθριους χώρους θα σας πείσει για την πλήρη αποτυχία της δημοτικής αρχής στο πεδίο της προσβασιμότητας των ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες στον δήμο και τις υποδομές του. Για τη Συνεργασία Πολιτών Παπάγου Χολαργού είναι κρίσιμο να σχεδιαστούν νέοι κοινόχρηστοι χώροι και να αναβαθμιστούν οι κτιριακές εγαταστάσεις του δήμου, ώστε και να καταστεί προσβάσιμο το κτιριακό απόθεμα στο αστικό περιβάλλον και η ελεύθερη μετακίνηση όλων των δημοτών να καταστεί απρόσκοπτη, καθότι αυτό για εμάς αποτελεί και ζήτημα ισονομίας.

Ερ. Πώς κρίνετε τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου μας; Τι βελτιώσεις πιστεύετε ότι χρειάζονται; Σε ποιες δράσεις πιστεύετε ότι θα έπρεπε να προβεί ο Δήμος για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε αντίστοιχα ζητήματα;

Στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου οφείλουμε να διαμορφώνουμε τη δομή τους με γνώμονα την ολιστική προσέγγιση των αναγκών των δημοτών και τον σεβασμό στην ιδιαίτερη ταυτότητά τους , μακριά από διακρίσεις λόγω φύλου,αναπηρίας,ηλικίας κ.ά. Στόχος είναι να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους και να ενεργοποιήσουμε τη συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς , ώστε να διαρθρώσουμε ένα πλέγμα κοινωνικής αλληλεγγύης σε δημοτικό επίπεδο , που θα αναπληρώνει το χρονίως ελλειμματικό κοινωνικό κράτος. Οφείλουμε ,καταρχάς , να προβούμε σε μια ιχνιλάτηση της ανθρωπογεωγραφίας του δήμου ,ώστε οι δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες να γνωρίζουν συγκεκριμένα επί παραδείγματι τους δημότες ή τις οικογένειες με προβλήματα στέγασης ,όσους αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα,τους απόρους και τους ανέργους. Σίγουρα ιδιαίτερη μέριμνα οφείλεται στο ζήτημα της ενδοσχολικής βίας  , στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην μετακίνηση από και προς τα δημοτικά ιατρεία . Η συνεργασία του δήμου με τους τοπικούς φορείς , τα κινήματα και τις συλλογικότητες αποτελεί τη λυδία λίθο της διάρθρωσης ενός πλέγματος κοινωνικών δημοτικών υπηρεσιών , βασισμένου στην αλληλεγγύη και προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο συρρίκνωσης των δομών του κοινωνικού κράτους και των δωρεάν προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.

Ερ.  Σύγχρονες πόλεις ,ψηφιακές που διευκολύνουν τους πολίτες   είναι στο πρόγραμμα σας  θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε κάποιες σκέψεις

Καθώς ο δήμος Παπάγου Χολαργού ,ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, δέχεται μεγάλα ρεύματα μεταδημότευσης και εγκατάστασης νέων κατοίκων ,το προάστιό μας μετατρέπεται σε ολοένα και μεγαλύτερη τοπική κοινωνία , γεγονός που οδηγεί στην αυξανόμενη δυσκολία οργάνωσης του δήμου και των υπηρεσιών του , ώστε αυτές να είναι αποτελεσματικότερες σε συντομότερο χρόνο και για περισσότερους δημότες. Ως εκ τούτου , η εφαρμογή της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας καθίσταται απαραίτητη και η μετατροπή του δήμου μας σε έξυπνη πόλη (smart city) τίθεται στο επίκεντρο κάθε δημοτικής αρχής , η οποία σχεδιάζει στρατηγικά και μακρόπνοα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών της . Στόχος της δημοτικής μας παράταξης είναι η δημιουργία ενός δήμου ψηφιακού στο πεδίο της αστικής κινητικότητας , της διαχείρισης πόρων, της υγείας, του πολιτισμού , της εκπαίδευσης και της ασφάλειας.Η Συνεργασία πολιτών Παπάγου Χολαργού με την απαραίτητη πολιτική βούληση , το σχέδιο και το όραμα , που πρόδηλα λείπουν σε τόσο μεγάλο βαθμό από τη δημοτική αρχή Αποστολόπουλου, θα πρωτοστατήσει στην ψηφιακή μετάβαση του δήμου προς όφελος των πολιτών των τοπικών επιχειρήσεων και των δημοτικών υπηρεσιών .

Ερ. Και στον δήμο μας υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας σε γειτονιές είναι θέμα και του δήμου και ποιες είναι οι προτάσεις σας;

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες βανδαλισμών σχολικών μονάδων και δημοτικών πάρκων, με τη δημοτική αρχή Αποστολόπουλου να στέκεται παρατηρητής μπροστά στην καταστροφή της περιουσίας της νέας γενιάς και των δημοτών εν γένει. Η έλλειψη μόνιμου και οργανικού προσωπικού φύλαξης των υποδομών του δήμου συναποτελεί προτεραιότητα για τη δημοτική μας παράταξη από κοινού με την αναβάθμιση του φωτισμού σε δρόμους και κτίρια του δήμου Παπάγου Χολαργού και με την πρόσληψη μόνιμου και οργανικού υπαλληλικού προσωπικού στον δήμο.

Ερ. Η οικονομική διαχείριση του δήμου με μοναδικό γνώμονα το όφελος των πολιτών είναι στα επίπεδα που θα θέλατε και ποιες είναι οι προτάσεις σας

Η οικονομική διαχείριση ενός δήμου πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της διαφάνειας και του σεβασμού προς τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες. Κατά συνέπεια, οι οικονομικοί πόροι του δήμου πρέπει να αξιοποιούνται με στοχευμένο τρόπο , ώστε να παράγουν το μεγαλύτερο δυνατό κοινωνικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο απορρίπτουμε μαξιμαλισμούς και έργα βιτρίνας, με προτεραιότητά μας να αποτελεί η διεύρηνση των δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου , ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης , όπως αυτής που βρισκόμαστε.

Ερ. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο οι δημοτικές κινήσεις να έχουν σαφές ιδεολογικοπολιτικό προσανατολισμό ή πρέπει  να διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους αποκλειστικά μέσα από τη συμμετοχή και τη συμβολή ατόμων διαφορετικών πολιτικών προελεύσεων;

Το πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί χώρο κομματικών διαξιφισμών και μικροπολιτικών συνδιαλλαγών , ιδιοτέλειας και προσωπικών παραγοντισμών .Η τοπική κοινωνία και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της απαιτούν μια στρατηγική και σε προγραμματική βάση συσπείρωση των ευρύτερων προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων του δήμου Παπάγου Χολαργού , ώστε ο δήμος να αλλάξει σελίδα και να αποκτήσει όραμα και προοπτική , μακριά από τη διαχειριστική ,σε τέλμα και σε αποδρομή δημοτική αρχή Αποστολόπουλου. Στο πλαίσιο αυτό και μέσω της παρουσίας μας στο δημοτικό συμβούλιο θα καταστήσουμε απόλυτα σαφή στους δημότες την στρατηγική στόχευση του προγράμματός μας και θα καλέσουμε όλους τους πολίτες του δήμου , να συνυπογράψουμε από κοινού ένα νέο προγραμματικό συμβόλαιο για την αλλαγή σελίδας στον δήμο Παπάγου Χολαργού. Προς την ίδια κατεύθυνση , απευθύνουμε κάλεσμα προς όλες τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις του δήμου να συμπορευθούν μαζί μας!

Ερ. Ποια θα είναι η σχέση σας με τις άλλες παρατάξεις  /ποιος είναι ο στόχος σας για την παράταξη σας και ποιο θα ήταν το κάλεσμα σας προς τους συμπολίτες του ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Βασική μας επιδίωξη είναι η εγκαθίδρυση, όπως έχω ξαναπεί, ενός νέου ήθους στα δημοτικά πράγματα βασιζόμενου στις αρχές της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Θα σταθούμε κριτικοί απέναντι σε κάθε πρόταση των υπολοίπων δημοτικών παρατάξεων , αποφασίζοντας πάντοτε με αίσθηση καθήκοντος και γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του δήμου. Στόχος μας για την επόμενη πενταετία είναι , από το μετερίζι της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο , να ασκήσουμε μαχητική , παραγωγική και εμπεριστατωμένη αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή , με προτάσεις και θέσεις , που θα τιμούν τις αξίες και τις ιδέες του κόσμου , που μας στήριξε και το σύνολο των δημοτών .