Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού υλοποιώντας το στρατηγικό του σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του, θέτει σε λειτουργία τη νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες

https://dpapxol.e-services.gr/

Η νέα πλατφόρμα προσφέρει μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες, απλά κι εύκολα,  απ’ όπου και αν βρίσκονται  να αιτηθούν και να παραλάβουν ηλεκτρονικά  μια σειρά πιστοποιητικών και εγγράφων.

Η νέα πλατφόρμα αποτελεί το ψηφιακό μέσο για όσους επιθυμούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά χωρίς την ανάγκη να επισκεφτούν τις υπηρεσίες του Δήμου, κερδίζοντας έτσι πολύτιμο χρόνο στην καθημερινότητα τους.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα και η ταυτοποίηση για την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών γίνεται μέσω των κωδικών taxisnet, παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη εγκυρότητα και ασφάλεια στις ψηφιακές συναλλαγές πολιτών και Δήμου.

Μέσω της πλατφόρμας οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, να παραλαμβάνουν ψηφιακά πιστοποιητικά και να διεκπεραιώνουν τις εξής διοικητικές πράξεις :

•             Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

•             Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

•             Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

•             Μεταδημότευση λόγω αρχικής δημοτικότητας

•             Μεταδημότευση λόγω γάμου

•             Μεταδημότευση λόγω διετούς κατοικίας

•             Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου

•             Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης

•             Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου

•             Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης σύμφωνου συμβίωσης

•             Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

•             Αίτηση μείωσης δημοτικών τελών

•             Βεβαίωση μη οφειλής Τ.Α.Π.

•             Γνωστοποίηση διακοπής ηλεκτροδότησης/Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος

•             Γνωστοποίηση τροποποίησης στοιχείων ακινήτου

•             Δήλωση νέας ιδιοκτησίας

•             Νέα ηλεκτροδότηση

•             Αίτημα κοπής δέντρου κοινόχρηστων χώρων

•             Βεβαίωση αρίθμησης οδού

•             Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

Οι πολίτες μπορούν οποιαδήποτε ώρα και ημέρα και χωρίς να προσέλθουν στο δημαρχείο ή σε ΚΕΠ να διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους.  Οι δημοτικές υπηρεσίες μετασχηματίζονται, γίνονται πιο προσιτές, άμεσες και αποτελεσματικές.