Την 138η θέση σε 141 χώρες καταλαμβάνει η Ελλάδα στον δείκτη του World Economic Forum που εξετάζει την προστασία ή όχι των δικαιωμάτων των εργαζομένων.Δεδομένα από την Global Competitiveness Report για το 2019:

1Slovak Republic100
2Sweden100
3Iceland99
4Uruguay99
5Italy98
6Finland97
7Norway97
8Germany95
9Denmark95
10Netherlands95
11Ireland92
12France91
13Lithuania91
14Czech Republic90
15Croatia90
16Japan90
17Portugal90
18Belgium89
19Switzerland89
20Estonia89
21Montenegro89
22New Zealand89
23Singapore89
24Dominican Republic88
25Austria87
26Cyprus87
27Luxembourg87
28Slovenia87
29Malawi87
30Costa Rica86
31Latvia86
32South Africa86
33Barbados84
34Taiwan, China84
35Israel83
36Jamaica83
37Moldova83
38Australia82
39Georgia82
40Hungary82
41Madagascar82
42Namibia82
43El Salvador81
44Burkina Faso80
45Bulgaria80
46United Kingdom80
47Rwanda80
48Albania79
49Canada79
50Spain79
51Ghana79
52Lesotho79
53Gabon78
54Seychelles78
55Nepal77
56Russian Federation77
57Mozambique76
58Jordan75
59Morocco75
60Mauritius74
61Poland74
62Venezuela74
63Kyrgyz Republic74
64Tajikistan74
65Argentina73
66Bosnia and Herzegovina73
67Côte d’Ivoire73
68North Macedonia73
69Malaysia73
70Peru73
71Paraguay73
72Romania73
73Brunei Darussalam73
74Bolivia72
75Congo, Democratic Rep.72
76Lebanon72
77Oman72
78Tunisia72
79Nicaragua72
80Armenia72
81Azerbaijan72
82Angola71
83Botswana71
84Haiti71
85Mexico71
86Mali71
87Panama71
88Tanzania71
89Chile70
90Sri Lanka70
91Uganda70
92Zambia70
93Guinea69
94Gambia, The69
95Ethiopia69
96Senegal69
97Serbia69
98United States69
99Cape Verde69
100Chad68
101Benin67
102Cameroon67
103Mauritania67
104Kenya66
105Pakistan66
106Nigeria65
107Trinidad and Tobago65
108China64
109Ecuador64
110Indonesia64
111Iran, Islamic Rep.64
112Kazakhstan64
113Korea, Rep.64
114Eswatini64
115Ukraine64
116Viet Nam64
117Bahrain63
118Honduras63
119Mongolia63
120Brazil62
121Egypt62
122Lao PDR62
123Philippines62
124Thailand62
125Bangladesh61
126Turkey61
127Cambodia59
128India58
129Algeria57
130Zimbabwe57
131Colombia55
132Malta37
133United Arab Emirates10
134Saudi Arabia10
135Hong Kong SAR10
136Kuwait10
137Qatar10
138Greece10
139Burundi3
140Guatemala3
141Yemen3

Όσο υψηλότερο είναι το σκορ τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην εκάστοτε χώρα.