Οι Εγγραφές για τα  τμήματα των Ακαδημιών ξεκινούν στις 28 Αυγούστου 2019. Οι γονείς των αθλητών θα μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο του συλλόγου καθημερινά  από 18:00 έως 21:00, καθώς και το Σάββατο από 10:00 έως 13:00.

Από τον Σεπτέμβριο ένα νέο τμήμα –BABY BASKET– θα δημιουργηθεί για παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών.  

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα προπονήσεων των Ακαδημιων.

Σημαντική ενημέρωση: βάσει σχετική νομολογίας ( Ν.4479/2017) όλοι οι αθλητές γεννηθέντες μεταξύ 2000-2009 πρέπει να προσκομίσουν την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ την οποία σφραγίζει ιατρός καρδιολόγος ( σφραγίδα ιατρού πάνω στην φωτογραφία και στο τέλος της καρτας υγείας) και έχει ισχύ ενός έτους. Η καρτα παραλαμβάνεται από το γραφείο του συλλόγου. Κανένας αθλητής δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στις προπονήσεις εφόσον δεν έχει προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας.

Λειτουργία Ακαδημίας

Αγωνιστικά Τμήματα (Εφηβικό – Παιδικό): Έναρξη προετοιμασίας Τέλος Αυγούστου 2019

Έναρξη προπονήσεων: 9 Σεπτεμβρίου 2019

Λήξη προπονήσεων: 12 Ιουνίου 2019

Αργίες (δεν διενεργούνται οι προπονήσεις & το γραφείο του συλλόγου παραμένει κλειστό):