Περιορίζεται –  προσωρινά – η λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού μέχρι και την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την πλήρη λειτουργία της  για το έτος 2024 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Κατά το προσεχές διάστημα δεν θα είναι δυνατή η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών.

Για την έκδοση βεβαιώσεων (χρήσεων γης, όρων δόμησης κ.ά.), για την αναζήτηση αντιγράφων οικοδομικών αδειών ή τη διατύπωση ερωτημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΥΔΟΜ, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση ydom@dpapxol.gov.gr ή μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Δόμησης https://ydom.dpapxol.gov.gr/

Τηλ. επικοινωνίας: 213.2027166 (10.00 έως 13.00)