Πέμπτη  16 Μαΐου γραφεία συνδυασμού στης 8 μμ (ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2 ΚΑΙ ΒΕΝΤΟΥΡΗ)