Σε απάντηση της δημόσιας ανακοίνωσης του κ. Δημητρίου Οικονόμου και προς ενημέρωση των πολιτών, αναφέρω τα παρακάτω:
Με την υπ.αριθ. 2078/27-9-2019 (ΑΔΑ: Ω02ΒΩΞ1-6Ι5) απόφασή μου, καθώς και με το από 3/10/2019 υπηρεσιακό σημείωμα, καθορίστηκαν το γραφείο του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Παπάγου στον 3ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Αναστάσεως 90, καθώς και ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου ο οποίος θα εκτελούσε χρέη γραμματέα του Αντιδημάρχου.
Εν τούτοις, ο κ. Οικονόμου αρνήθηκε όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του, να χρησιμοποιήσει το εν λόγω γραφείο, καθότι επιθυμούσε να του παραχωρηθεί το γραφείο δημάρχου στο δημοτικό κατάστημα Παπάγου, το οποίο χρησιμοποιεί ο δήμαρχος για συναντήσεις του, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου, όπως επίσης εκεί συνεδριάζει και το Κοινοτικό Συμβούλιο Παπάγου.
Όλα τα χρόνια της θητείας μου ως Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, έχω αξιοποιήσει το σύνολο σχεδόν των στελεχών της παράταξής μας.
Ο κ. Οικονόμου είναι ο μοναδικός δημοτικός σύμβουλος της παράταξής μας, που κατείχε ανελλιπώς επί 6 συναπτά έτη έμμισθη θέση ευθύνης και συγκεκριμένα αυτή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προέδρου του ΔΟΠΑΠ και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Κοινότητας Παπάγου.
Είναι φυσιολογική η δυσαρέσκεια που μπορεί να νιώθει κάποιος που δεν συνεχίζει να κατέχει θέση ευθύνης, αλλά η εναλλαγή προσώπων σε μια παράταξη με τόσο αξιόλογα στελέχη, πρέπει να θεωρείται από όλους μας δεδομένη.
Καθόλη τη διάρκεια της θητείας μου, ως Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, ενεργώ πάντα με γνώμονα το καλό του Δήμου μας, αλλά και τη δίκαιη μεταχείριση όλων των δημοτικών συμβούλων της παράταξής μας και ουδέποτε έκανα παζάρια και συμφωνίες, προεκλογικές ή μετεκλογικές.

Ηλίας Αποστολόπουλος
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού