πό την 1η Ιουνίου θα μπορούν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής, των οποίων η αίτηση για χρηματοδότηση εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να προχωρήσουν στην εκταμίευση της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης που θα τους καταβληθεί, μέσω του ειδικού προγράμματος που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, ύψους 250 εκατ. ευρώ με πόρους του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Απαραίτητη για την εκταμίευση προϋπόθεση, η υποβολή αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται, από τις ελεγκτικές διαδικασίες των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ.

250 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 9.000 επιχειρήσεις της Αττικής

Συνολικά, 42.254 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις υπέβαλλαν αίτηση για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, εκ των οποίων τελικά θα εγκριθούν περισσότερες από 9.000. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, όπως μαρτυρά ο αριθμός και το ύψος των αιτήσεων που υποβληθήκαν (42.254 αιτήματα, συνολικού προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ)

Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε με την αρχική υποβολή των πρώτων αιτήσεων το Νοέμβριο του 2020, στη συνέχεια όμως διευρύνθηκαν οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση, όσο και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση (από  200 σε 250 εκατ. ευρώ) μέσω του ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, μετά τις απαιτούμενες παρατάσεις, ήταν η 20η Ιανουαρίου του 2021, ενώ όλη η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν σύμφωνη με τους κανόνες και προδιαγραφές που προβλέπει η κοινοτική και εθνική νομοθεσία για το ΕΣΠΑ.

Αλήθειες και ψέματα για το χρόνο υλοποίησης του προγράμματος και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας
Η Περιφέρεια Αττικής παρέχει διευκρινίσεις που αφορούν τόσο το πρόγραμμα, όσο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του, ενώ απαντά «σε κακόβουλα σχόλια και ανακρίβειες, που την κατηγορούν ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί γρήγορα και αποτελεσματικά αυτού του είδους τα προγράμματα», όπως τονίζει.

«Ανακρίβεια πρώτη, καθυστερεί υπερβολικά η εκταμίευση των χρημάτων από το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, ενώ αντίθετα το πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ταχύτερη υλοποίηση και ήδη οι επιχειρήσεις έχουν πάρει χρήματα.

Ανακρίβεια δεύτερη, η Αυτοδιοίκηση εξακολουθεί να λειτουργεί γραφειοκρατικά, μπορούσαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής να ολοκληρώσουν σε πολύ συντομότερο χρόνο τον έλεγχο των αιτήσεων.

Ανακρίβεια τρίτη, η αυτοδιοίκηση βρίσκεται πίσω από πλευράς οργάνωσης, εξαιτίας των γραφειοκρατικών της αγκυλώσεων, ιδιαίτερα στη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων.

Ποιες είναι οι αλήθειες.

Αλήθεια πρώτη. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά προγράμματα. Το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής , όπως αναφέρει και ο τίτλος του, αφορά σε ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Δηλαδή οι επιχειρήσεις δεν θα επιστρέψουν πίσω ούτε ένα ευρώ. Αυτό ΔΕΝ ισχύει με το πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών για το οποίο απαιτείται η επιστροφή μέρους του ποσού ενίσχυσης που λαμβάνει η επιχείρηση.
Αλήθεια δεύτερη. Τα δύο προγράμματα έχουν διαφορετικές διαδικασίες έγκρισης.

• Στο πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής του ΥΠΟΙΚ δίδεται πρώτα η ενίσχυση με βάση τα δηλωθέντα (εν είδει υπεύθυνης δήλωσης) από τις επιχειρήσεις και τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ (στα οποία δεν έχουν πρόσβαση ούτε οι Κεντρικές ,ούτε οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ) και ακολουθεί ο έλεγχος και επαλήθευση των στοιχείων. Και όλοι γνωρίζουμε όσα είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, με επώνυμα περιστατικά κατάφωρης παραβίασης των προβλέψεων του συγκεκριμένου προγράμματος, με καταβολή ποσών που στηρίχθηκαν σε ψευδείς κι ανακριβείς αιτήσεις, τα οποία προσπαθεί τώρα το Κράτος να πάρει πίσω.

• Αντίθετα, στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής ακολουθούνται αυστηρά οι ευρωπαϊκές οδηγίες , προηγείται ο έλεγχος και ακολουθεί μετά η καταβολή των ενισχύσεων. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση οι επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και συγκεκριμένα προηγείται έλεγχος δικαιολογητικών και βαθμολόγηση τριών κριτηρίων:

i.  Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση
ii.  Πτώση κύκλου εργασιών μεταξύ του 2ου Τριμήνου του 2019 και 2ου Τριμήνου του 2020 με ¬βάση στοιχεία από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
iii. Δείκτης κερδοφορίας έτους 2019 με βάση στοιχεία του Ε3 της κάθε επιχείρησης

Ο έλεγχος, επιβεβαίωση και αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι καθοριστικός και απαραίτητος προκειμένου να μην λάβουν χρηματοδότηση επιχειρήσεις με ψευδείς δηλώσεις ή/και στοιχεία.

Αλήθεια τρίτη: Θα μπορούσαν πράγματι οι αρμόδιες υπηρεσίες της διαχειριστικής αρχής και του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ) να έχουν ολοκληρώσει γρηγορότερα τον έλεγχο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, αν είχαν πρόσβαση απευθείας στα στοιχεία της κάθε επιχείρησης, χωρίς να χρειάζεται να υποβληθούν ένα σωρό χαρτιά και δικαιολογητικά από τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς αυτή την πρόσβαση, στα πλαίσια της δια-λειτουργικότητας των υπηρεσιών του Κράτους  δεν την  έχουμε ακόμη. Παρόλα αυτά, με πρωτοβουλίες και ενέργειες της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής και προσωπικά του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, οι Υπηρεσίες μας ήταν οι μόνες που κατάφεραν να αντλήσουν στοιχεία απευθείας από το ΕΡΓΑΝΗ και τα Πρωτοδικεία, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η Αυτοδιοίκηση όπου μπορεί παρεμβαίνει για να μειώσει τη γραφειοκρατία, χωρίς όμως να έχει την καθοριστική αρμοδιότητα για αυτό,  καθώς δεν είναι ο θεσμός που νομοθετεί. Αντίθετα, είναι αυτή που πιέζει για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων κι ευθυνών, για προώθηση της ψηφιακής λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών, για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της αποτελεσματικότητας. Όσοι κατηγορούν την αυτοδιοίκηση, το κάνουν είτε από άγνοια, είτε από σκοπιμότητα.

Αλήθεια τέταρτη, η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει με πράξεις και όχι με λόγια, την κοινωνία και τις υπηρεσίες του Κράτους, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας.

Όσοι μιλούν για αναποτελεσματική αυτοδιοίκηση, προφανώς δεν γνωρίζουν το σημαντικό έργο της Περιφέρειας Αττικής πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

• Μέσω του ΠΕΠ Αττικής διαθέτουμε 100 εκ. € για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Πόροι της Περιφέρειας και του ΠΕΠ Αττικής χρηματοδότησαν την πρόσληψη των 2.200 ιατρών και νοσηλευτών, που στελεχώνουν σήμερα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και λοιπές δομές Υγείας για να κερδίσουμε τη μάχη με τον covid-19.

• H Περιφέρεια Αττικής χρηματοδότησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία με 5 εκ. ευρώ για την προμήθεια 35 πυροσβεστικών οχημάτων,  τα οποία έχουν παραδοθεί και συνδράμουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Την ώρα που άλλοι θεσμοί του Κράτους δεν ανταποκρίνονται στο θεσμικό τους ρόλο όσον αφορά τη λήψη προληπτικών μέτρων πολιτικής προστασίας, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση συνδράμει με μέσα και προσωπικό, όπως έγινε στην πρόσφατη πυρκαγιά στα Γεράνια όρη.

• Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί με περισσότερα από 50 εκ. ευρώ το δημόσιο σύστημα υγείας, για αγορά μηχανημάτων και ιατρικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου αλλά και τα στρατιωτικά νοσοκομεία , τον ΕΟΔΥ, το ΕΚΑΒ κι άλλες δομές υγείας.

• Με πόρους του ΠΕΠ Αττικής ύψους άνω των 100 εκ. ευρώ λειτουργούν σήμερα άνω των 250 κοινωνικών δομών καταπολέμησης της φτώχειας και άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού (όπως π.χ. δομές αστέγων, δομές παροχής βασικών αγαθών, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες για τις κακοποιημένες γυναίκες, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης κλπ). Μέσα από τις δομές αυτές έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 7.000.000 περιστατικά (που δεν αφορούν μοναδικούς ωφελούμενους , γιατί δεν καταγράφονται κατά αυτόν τον τρόπο , για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά παρεχόμενες εξατομικευμένες υπηρεσίες)

Η Περιφέρεια Αττικής έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να σταθεί αποτελεσματικά στο πλευρό των πολιτών και των επιχειρήσεων της Αττικής. Συνεργαζόμαστε με το Κεντρικό Κράτος με ειλικρίνεια κι ευθύνη και επιδιώκουμε να υπάρξει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στη λειτουργία του Κράτους, ώστε να απαλλαγούμε για πάντα από τα βαρίδια της γραφειοκρατίας, που στραγγαλίζουν κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας».