Ο Δήμος ΠαπάγουΧολαργού διοργανώνει διαδικτυακή ομιλίαι με θέμα: “Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”.

Πώς αναπτύσσουμε την επιχειρηματική μας ιδέα; Πώς δημιουργούμε το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησής μας;  Το θεωρητικό πλαίσιο και η πρακτική εφαρμογή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Η ομιλία θα γίνει διαδικτυακά (μέσω της εφαρμογής zoom) τη Δευτέρα, 16/11/2020 και ώρα 19:00. Ομιλητής θα είναι ο κ. Γιάννης ΒήκαςΔρ. Οικονομολόγος- Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ομιλία, παρακαλούμε να αποστείλουν Αίτηση Συμμετοχής (βλ. συνημμένο) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mathanasakou@dpapxol.gov.gr και κατόπιν θα σταλεί σχετικός σύνδεσμος.

Πληροφορίες:  Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, κα. Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη, τηλ. 213 2002 831, 213 2002 893, 6944699587.