Δύο συνεδριάσεις ξεκινά το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου Χολαργού μέσα στην εβδομάδα. Την Τρίτη (23/1) με 33 θέματα και την Πέμπτη (25/1) με ένα και αποκλειστικό θέμα σχετικά με τη στέγαση των Νηπιαγωγείων της Κοινότητας Παπάγου. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, ανοικτές σε όλους και μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming με ώρα έναρξης τις 18.00.

Στα 33 θέματα της 2ης συνεδρίασης περιλαμβάνονται όλες οι ψηφοφορίες για τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, σε Νομικά Πρόσωπα και επιτροπές του Δήμου. Ενώ φτάνουν στο ΔΣ και 7 αιτήματα για κοπές δένδρων 4 από την Κοινότητα Παπάγου και 3 από την Κοινότητα Χολαργού.

Τα θέματα Ημερήσιας διάταξης της 2ης συνεδρίασης 2024 είναι τα εξής:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 1/2024 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. 

3. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). 

4. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων (ΣΒΑΠ). 

5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και εκλογή Αντιπροέδρου. 

6. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και εκλογή Αντιπροέδρου. 

7. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου από κάθε παράταξη που δεν εκπροσωπείται στη Δημοτική Επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

8. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους καθώς και ορισμός συντονιστή στο Εθνικό Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). 

9. Ορισμός μελών στο Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠ). 

10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», στην οποία είναι μέτοχος. 

11. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Κρίσης Ακαταλληλότητας οχημάτων. 

12. Ορισμός μελών στο Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας. 

13. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου. 

14. Ορισμός δύο (2) μηχανικών του Δήμου με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στις Τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

15. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού. 

16. Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών. 

17. Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

18. Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, σε πιστωτικά ιδρύματα. 

19. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την πληρωμή έργου μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (e-pde). 

20. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων «πραγμάτων» του Δήμου, για το έτος 2024. 

21. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2024. 

22. Έγκριση εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στον γ΄ όροφο του κτηρίου Κ.Α.Π.Η. – Πολυιατρείων, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης 25 και Λάρνακος 11 στην Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας. 

23. Έγκριση εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο Κηποθέατρο Παπάγου, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας. 

24. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, για την τοποθέτηση / διατήρηση πληροφοριακών πινακίδων και χαρτών καθώς και τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.  

25. Διαγραφή βρέφους από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής. 

26. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: Κοινότητα Παπάγου α. Πίνδου 68 & Πωγωνίου 22, β. Λευκωσίας 39, γ. Αφών Διδασκάλου 71, δ. Εφέσου 28. Κοινότητα Χολαργού α. Βεντούρη 27, β. Αριστείδου 13, γ. Σαρανταπόρου 88. 

27. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΔΕΠΙΣ). 

28. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

29. Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης των δομών ΕΣΠΑ: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο. 

30. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους ως εκπροσώπου του Δήμου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ». 

31. Ανανέωση του προγράμματος «Κοντά στον Δημότη» και ορισμός μελών επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος. 

32. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 145/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη Συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ 6002232.