ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.    Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Γ΄ τριμήνου 2020.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Ν. Παπαγεωργίου)

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Ν. Παπαγεωργίου)

(Συνεισηγητές η  Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Δουνδουλάκη και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χ. Ρασσιάς (Ρώμας))

(Συνεισηγητές η  Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Δουνδουλάκη και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χ. Ρασσιάς (Ρώμας))

(Συνεισηγήτριες η  Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βιδάλη)

  • NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΑΚ ΛΑΓΟΝΗΣΙ» που εκτελείται από την «ΑΡΤΕΜΙΣ ITSSA» για λογαριασμό του ΟΤΕ.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

  • Στρατηγικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στον Πόρο, εντός της Π.Α.Υ. Α8, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, με φορέα την «ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)