Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παπάγου- Χολαργού ενημερώνει τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Στέγασης για την παράταση που δόθηκε στις αιτήσεις.

Συγκεκριμένα, με στόχο τη σταδιακή επανυποβολή των αιτήσεων για τα εν λόγω προγράμματα υπεγράφη και προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση  με την οποία παρατείνεται για ακόμη ένα (1) μήνα η ισχύς των αιτήσεων που είχαν αρχικό μήνα επανυποβολής τον Απρίλιο.

Συνεπώς και βάσει της  υπ’ αριθμ. Δ13/οικ.14717/303/8-4-2020 (Β΄1379) υπουργικής απόφασης οι αιτήσεις έλαβαν παράταση ισχύος για ένα (1)  μήνα.

Προσοχη!  Διευκρινίζεται ότι:

·         Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα επανυποβολής τον Μάρτιο, η ισχύς των οποίων έχει ήδη παραταθεί για δύο (2) μήνες στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοΐου, δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στο Μάιο.

Το πρόγραμμα σταδιακής επανυποβολής των αιτήσεων για τα προγράμματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης αναδιαμορφώνεται, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. Οι επανυποβολές των αιτήσεων μοιράζονται στους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο κατά σειρά παλαιότητας.

Συγκεκριμένα :

Μήνας Έγκρισης Μήνας Αρχικής Επανυποβολής Μήνας Επανυποβολής
Σεπτέμβριος 2019 Μάρτιος 2020 Μάιος 2020
Οκτώβριος 2019 Απρίλιος 2020 Ιούνιος 2020
Δεκέμβριος 2019 Ιούνιος 2020
Νοέμβριος 2019 Μάιος 2020 Ιούλιος 2020
Ιανουάριος 2020 Ιούλιος 2020

Η υποβολή των Αιτήσεων θα γίνεται αυστηρά κατόπιν ραντεβού. Παρακαλούμε για λόγους περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού μην προσέρχεστε χωρίς να έχετε κλείσει ραντεβού.

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Λ. Περικλέους 55, όροφος -1.

Τηλ: 2132002873         

 Κα. Λιαράκου, κα. Μεντζελοπούλου