Σε διαβούλευση βρίσκεται αυτή την περίοδο το σχέδιο νόμου για την εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, με τις παρακάτω βασικότερες αλλαγές:

1.            Επαναφέρεται η πενταετής θητεία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών και προσδιορίζεται έγκαιρα και με οριστικό τρόπο ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, καθώς και ο χρόνος έναρξης της θητείας των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Με αυτή τη ρύθμιση διασφαλίζεται αφενός η δυνατότητα των αυτοδιοικητικών αρχών να υλοποιήσουν τα προγραμματικές τους θέσεις και παράλληλα εξασφαλίζεται η συνέχεια στης διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

2.            Το όριο εκλογής Δημάρχου και Περιφερειάρχη από τον πρώτο γύρο, τίθεται στο 43% συν μία ψήφο (ποσοστό ανώτερο του ορίου εκλογής αυτοδύναμης Κυβέρνησης), ώστε να διαφυλαχθεί η κυβερνησιμότητα των Δήμων και η δυνατότητα υλοποίησης των προγραμματικών εξαγγελιών και του σχεδίου της διοίκησης. Ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και τα 2/5 κατανέμονται στο σύνολο της μειοψηφίας. Ο κάθε δημοτικός συνδυασμός εκλέγει δημοτικό σύμβουλο  με την προϋπόθεση ότι έχει ξεπεράσει το όριο του 3%  επί του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.

3.            Μειώνεται ο αριθμός των μελών των δημοτικών συμβουλίων, με διατήρηση όμως του ποσοστού συμμετοχής συμβούλων από κάθε εκλογική περιφέρεια – δημοτική ενότητα. Επίσης παραμένει η ποσόστωση της συμμετοχής των δύο φύλων στους δημοτικούς συνδυασμούς σε 40% για κάθε φύλο.

4.            Καταργούνται τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων για τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Δέκα και πλέον χρόνια μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη και τη συνένωση δήμων στην Περιφέρεια Αττικής, παύει το φαινόμενο των δήμων δύο ταχυτήτων (αυτών δηλαδή που έχουν κοινότητες και αυτών που δεν έχουν), χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει την εκπροσώπηση των δημοτικών ενοτήτων εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα των δημοτικών ενοτήτων και η ουσιαστική προώθηση επιμέρους τοπικών ζητημάτων.

5.            Ρυθμίζεται το ζήτημα της έγκαιρης κατάρτισης συνδυασμών και ανάδειξης υποψηφίων συμβούλων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών με τη χρήση ηλεκτρονικής πύλης και τη διασύνδεσή της με το Μητρώο   Πολιτών,  ώστε να ελέγχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

Μπορείτε να δείτε το σύνολο του σχεδίου νόμου και να συμμετέχετε στη διαβούλευση εδώ: http://www.opengov.gr/ypes/?p=7629#consnav