Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής:

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 24/4/2020

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Υφυπουργό Πολιτκής Προστασίας).
ΚΟΙΝ. : Εμπορικός σύλλογος Αθηνών. Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού

ΘΕΜΑ : Επανέναρξη λειτουργίας των καταστημάτων

Κύριοι,
Αρχικά δεχθείτε τις θερμές ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια όλων των μελών του συλλόγου μας για την πανθομολογουμένως επιτυχημένη διαχείριση της κρίσης με της πανδημίας COVID-19.
Μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων της Πολιτείας για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας, προχωρήσαμε, όπως οφείλαμε, στην άμεση διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων μας.
Στα πλαίσια της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:
1. Το κτήριο καταστημάτων-γραφείων μας αποτελείται από μικρές ιδιοκτησίες (εμπορικά καταστήματα και γραφεία), με μέγιστο εμβαδό τα 30 τ.μ. ως επί το πλείστον και εκτείνεται σε ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο.
2. Το κτήριο είναι πανταχόθεν ανοιχτό (διαμπερές). Υπάρχει κεντρικό αίθριο το οποίο φέρει οροφή προστασίας από τη βροχή ανοιχτή, που επιτρέπει τον άπλετο αερισμό.
3. Οι ιδιοκτησίες των δύο υπέργειων ορόφων «βλέπουν» σε ανοιχτό εξώστη και κατ’ επέκταση στο ανοιχτό αίθριο.
4. Οι ιδιοκτησίες του δεύτερου ορόφου συνίστανται σε γραφεία, φροντιστήρια, κομμωτήρια-κέντρα αισθητικής και αποτελούν περίπου το 1/3 των συνολικών ιδιοκτησιών, ενώ το 30% των εμπορικών χώρων παραμένουν αδιάθετα τα τελευταία χρόνια.
5. Τα καταστήματα, λόγω του περιορισμένου εμβαδού τους, λειτουργούν με έναν (1) υπάλληλο ανά βάρδια και έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν έναν (1) πελάτη τη φορά.
6. Το κτήριο διέπεται από συνοικιακό χαρακτήρα λειτουργίας, καλύπτοντας της ανάγκες της γεωγραφικής περιοχής που το προσδιορίζουν (περιορισμένη επισκεψιμότητα) και σε καμία περίπτωση των ευρύτερων περιοχών.
7. Κανένα από τα υφιστάμενα καταστήματα δεν ανήκει σε εθνική ή πολυεθνική αλυσίδα καταστημάτων.
8. Στο κτήριο δεν υπάρχει σύστημα κεντρικού κλιματισμού (ψύξης-θέρμανσης).
9. Η μη λειτουργία των καταστημάτων μας, με παράλληλη λειτουργία λοιπών εμπορικών καταστημάτων της περιοχής, θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και θα καταστήσει ακόμη δυσκολότερη την εν γένει βιωσιμότητα μας.

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε εύλογο το αίτημά μας, ως «μικρά εμπορικά καταστήματα» να συμπεριληφθούμε στην επανέναρξη λειτουργίας των μικρών εμπορικών καταστημάτων, όταν αυτό αποφασιστεί από τους αρμόδιους φορείς, εφαρμόζοντας τους κανόνες υγιεινής για την προστασία τόσο των εργαζόμενων, όσο και των πελατών, για την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών επιστημόνων του Υπουργείου Υγείας.
Βέβαιοι για τη θετική ανταπόκρισή σας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων και θα είναι τιμή και χαρά μας να στηρίξουμε έμπρακτα με δωροθεσίες και εθελοντική εργασία των μελών του συλλόγου μας, κάθε μελλοντική πρωτοβουλία σας.

                                                                                                      Μετά τιμής,

                                                     Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γραμματέας

                                            Χαράλαμπος Δρανδάκης                                                          Ανδρέας Καλιακμάνης