Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ζητά την παρέμβαση τους για άμεση νομοθετική ρύθμιση με στόχο την ενίσχυση των πληττόμενων φυσικών και νομικών προσώπων με τη μορφή επιδότησης δόσεων δανειακών οφειλών.

Ειδικότερα, τονίζοντας τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας και την αδυναμία δανειοληπτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, το Ε.Ε.Α. καταθέτει το αίτημα για δημιουργία νέου προγράμματος που θα επιδοτεί τις δόσεις δανείων φυσικών και νομικών προσώπων, εστιάζοντας κυρίως σε όσους έχουν προσφύγει σε τραπεζικό δανεισμό προσημειώνοντας το επαγγελματικό τους ακίνητο, συμπεριλαμβάνοντας όμως και όλα τα είδη επιχειρηματικών δανείων, πχ ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό. Ουσιαστικά δηλαδή ένα νέο πρόγραμμα που θα βασίζεται στην επιτυχία του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις τους, κυρίως έναντι των τραπεζών.