ην παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτουμένων δικαιολογητικών, για όλους τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής, η οποία έληγε την 28/6/2021 αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ανακοίνωσε με δελτίο τύπου που εξέδωσε σχετικά, όπως άλλωστε επισημαίνεται και στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Η παράταση αυτή ήταν άκρως επιβεβλημένη,  καθώς τα χρονικά περιθώρια για την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ήταν πράγματι ασφυκτική, αν αναλογιστεί κανείς ότι, μεταξύ των σχετικών δικαιολογητικών περιλαμβάνονταν και τα αναγκαία ενιαία πιστοποιητικά  δικαστικής φερεγγυότητας φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία εκδίδονται από τα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία, στα οποία, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας, αλλά και του μειωμένου προσωπικού, λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κοροναϊού, (εξ αποστάσεως εργασία, προσωπικό που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες), παρατηρούνται ήδη μεγάλες καθυστερήσεις, όπως επανειλημμένα είχε επισημάνει και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, με σχετικές παρεμβάσεις του στον Υπουργό Οικονομικών.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έως τις 16 Ιουλίου 2021. Η παράταση θα χορηγηθεί με ΚΥΑ που πρόκειται να εκδοθούν άμεσα.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν από τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν επιστρεπτέα προκαταβολή βάσει του Προσωρινού Πλαισίου είναι τα ακόλουθα:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης,που να βεβαιώνει ότι, η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης» της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/2020 (ΦΕΚ Β’ 4471/11-10-2020): – είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, – είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Τονίζεται ότι, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, όπως είναι και οι δικηγόροι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες ( ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, μεσίτες κ.λ.π.), καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

  1. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.Επισημαίνεται ότι, η προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης δεν μπορεί να αφορά τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Επίσης σημειώνεται ότι, τα πιστοποιητικά αυτά έχουν πλέον ενοποιηθεί στο Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, το οποίο εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Τέλος σημειώνεται ότι, κατά την υποβολή της αίτησης για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, το δικαιολογητικό που πρέπει αναγκαία να επισυναφθεί είναι μια εκτύπωση της αίτησης για την επιστρεπτέα προκαταβολή.