Την παράταση της δυνατότητας των Ο.Τ.Α να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για ειδικότητες σε υπηρεσίες τους που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ζητούν 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου και Αναπληρωτή Τομεάρχη Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Χάρη Μαμουλάκη και συνυπογράφει η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Όλγα Γεροβασίλη.

Η εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας απαιτεί επαγρύπνηση, ετοιμότητα και έγκαιρο προγραμματισμό για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε προσωπικό των Ο.Τ.Α. σε υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και υγείας, προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργήσουν ομαλά, καθώς αντιμετωπίζουν τα νέα δεδομένα που θέτει η υγειονομική κρίση.

Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προβλέφθηκε νομοθετικά, με τη παρ.2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α’64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 (Α’76/03.04.2020), η δυνατότητα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων μηνών, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους Ο.Τ.Α. μέχρι 03.10.2020 αφού ρητά τίθεται ο χρονικός περιορισμός των έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης. Κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής έχουν συναφθεί από διάφορους Ο.Τ.Α. της χώρας συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των οποίων όμως επίκειται η λήξη.

Η ως άνω διάταξη παρότι είναι γενική και ασαφής ως προς το αντικείμενο των συμβάσεων εργασίας και την τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίον επιτυγχάνουν το σκοπό τους, ήτοι την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό την διάδοσης του κορωνοϊού, κρίνεται απαραίτητη για τη παροχή υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. που σχετίζονται με την κοινωνική μέριμνα και την δημόσια υγεία.
Ειδικά, κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης οι ανάγκες σε ειδικότητες όπως αυτές των: επισκέπτη υγείας, νοσηλευτή, επόπτη υγείας, κοινωνικού λειτουργού και κοινωνιολόγου που απασχολούνται σε υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων, με δεδομένα έως 16.09.2020, ανέρχεται σε 14041 έναντι των 495 που είχαν επιβεβαιωθεί μέχρι τις 20 Μαρτίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού όχι μόνο δεν έχει εξαλειφθεί αντιθέτως παρουσιάζεται δραματική αύξηση των κρουσμάτων, και προκειμένου να προασπιστεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο αγαθό της δημόσιας υγείας,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών:

-Προτίθεται να παρατείνει την ισχύ της παρ.2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α’64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 (Α’76/03.04.2020), ως προς τη δυνατότητα των Ο.Τ.Α να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για ειδικότητες σε υπηρεσίες τους που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού ;

-Εξετάζει τη πιθανότητα τροποποίησής της εν λόγω διάταξης ως προς την κατ’ ανώτερο τετράμηνη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί ή που θα συναφθούν με αντικείμενο υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού;

-Εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης της διάταξης ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να ανανεώνουν ή να συνάπτουν εκ νέου συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με άτομα που έχουν ήδη προσληφθεί για να παράσχουν υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού σε εφαρμογή της;

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Ο.Τ.Α. και δυνατότητα σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και υγείας στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.»

Η εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας απαιτεί επαγρύπνηση, ετοιμότητα και έγκαιρο προγραμματισμό για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε προσωπικό των Ο.Τ.Α. σε υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και υγείας, προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργήσουν ομαλά, καθώς αντιμετωπίζουν τα νέα δεδομένα που θέτει η υγειονομική κρίση.
Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προβλέφθηκε νομοθετικά, με τη παρ.2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α’64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 (Α’76/03.04.2020), η δυνατότητα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων μηνών, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους Ο.Τ.Α. μέχρι 03.10.2020 αφού ρητά τίθεται ο χρονικός περιορισμός των έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης. Κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής έχουν συναφθεί από διάφορους Ο.Τ.Α. της χώρας συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των οποίων όμως επίκειται η λήξη.
Η ως άνω διάταξη παρότι είναι γενική και ασαφής ως προς το αντικείμενο των συμβάσεων εργασίας και την τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίον επιτυγχάνουν το σκοπό τους, ήτοι την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό την διάδοσης του κορωνοϊού, κρίνεται απαραίτητη για τη παροχή υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. που σχετίζονται με την κοινωνική μέριμνα και την δημόσια υγεία. Ειδικά, κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης οι ανάγκες σε ειδικότητες όπως αυτές των: επισκέπτη υγείας, νοσηλευτή, επόπτη υγείας, κοινωνικού λειτουργού και κοινωνιολόγου που απασχολούνται σε υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. έχουν αυξηθεί σημαντικά.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων, με δεδομένα έως 16.09.2020, ανέρχεται σε 14041 έναντι των 495 που είχαν επιβεβαιωθεί μέχρι τις 20 Μαρτίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού όχι μόνο δεν έχει εξαλειφθεί αντιθέτως παρουσιάζεται δραματική αύξηση των κρουσμάτων, και προκειμένου να προασπιστεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο αγαθό της δημόσιας υγείας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται να παρατείνει την ισχύ της παρ.2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α’64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 (Α’76/03.04.2020), ως προς τη δυνατότητα των Ο.Τ.Α να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για ειδικότητες σε υπηρεσίες τους που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού ;
2. Εξετάζει τη πιθανότητα τροποποίησής της εν λόγω διάταξης ως προς την κατ’ ανώτερο τετράμηνη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί ή που θα συναφθούν με αντικείμενο υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού;
3. Εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης της διάταξης ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να ανανεώνουν ή να συνάπτουν εκ νέου συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με άτομα που έχουν ήδη προσληφθεί για να παράσχουν υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού σε εφαρμογή της;


Ο Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης
Αβραμάκης Λευτέρης
Αθανασίου Νάσος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γεροβασίλη Όλγα
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Κατρούγκαλος Γιώργος
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μωραϊτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πούλου Γιώτα
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος