Εκ μέρους της Χορευτικής Ομαδας Φανερωμένης Χολαργου και του Φιλόπτωχου Ταμείου ΙΝ Φανερωμένης Χολαργού παρακαλούμε για την προώθηση της εκδήλωσης μας.

                           Με εκτίμηση

 Χορευτική Ομάδα Ι.Ν. Φανερωμένης Χολαργού

Υπεύθυνος  Επικοινωνίας Χορευτικών τμημάτων        Βασίλειος Βόμβας