Οι δημότες είναι κοντά στους καλλιτέχνες. Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού;
«…ήδη υπάρχει μια επικοινωνία της Αντιδημάρχου Πολιτισμού με αρκετούς
καλλιτέχνες της περιοχής και θα υπάρξει ένα πρόγραμμα στήριξης αυτών των
ανθρώπων από το καινούριο έτος παρόλο που οι διαδικτυακές εκδηλώσεις δεν είναι
τόσο πολύ ελκυστικές…» (ΔΣ 22.12.2020). Απόσπασμα της απάντησης –
τοποθέτησης του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού στην προ ημερήσιας διάταξης
πρόταση της Δημοτικής μας Παράταξης για τη διοργάνωση διαδικτυακών
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων μέχρι τη λήξη της πανδημίας.
Στόχος της πρότασής μας ήταν και παραμένει η ελάφρυνση της καθημερινότητας
από τα προβλήματα που όλοι βιώνουμε εν μέσω καραντίνας, στηριζόμενοι στη
δύναμη του πολιτισμού και στηρίζοντας τους συμπολίτες μας που τον υπηρετούν.
Από τη συνεδρίαση όμως εκείνη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν περάσει περίπου
δυόμιση μήνες και δυστυχώς η πρότασή μας αλλά και η διαβεβαίωση του Δημάρχου
για την κατάρτιση ενός προγράμματος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
προσαρμοσμένων στις συνθήκες εγκλεισμού και κοινωνικής απομόνωσης που
ζούμε, δεν έχει πραγματοποιηθεί στο ελάχιστο. Πώς να γίνει άλλωστε αφού δεν
υπάρχει οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της
πλειονότητας των καλλιτεχνών της περιοχής μας οι οποίοι θα επιθυμούσαν να
ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο κάλεσμα.
Η Παράταξή μας ουδόλως υποτιμά το έργο και την προσφορά της Αντιδημάρχου
Πολιτισμού στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου μας σε εποχές κανονικότητας.
Ωστόσο, η άποψή μας είναι ότι ο προγραμματισμός και η διαχείριση των
διαδικτυακών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στις τρέχουσες συνθήκες της
υγειονομικής κρίσης δεν ανταποκρίνεται ούτε στην πρότασή μας αλλά ούτε και στις
προθέσεις της Δημοτικής Αρχής, όπως εκφράστηκαν στο ΔΣ του Δεκεμβρίου του
προηγούμενου έτους. Οι ελάχιστες, σε σχέση με τη χρονική διάρκεια της πανδημίας
και του εγκλεισμού, διαδικτυακές εκδηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ή
πρόκειται να γίνουν, δεν δίνουν την αίσθηση ότι είναι μέρος ενός συγκεκριμένου
προγραμματισμού, προσαρμοσμένου στις έκτακτες συνθήκες που επιβάλλει η
υγειονομική κρίση.
Κατά την άποψή μας η, σε επίπεδο Δήμου οργάνωση, εποπτεία και συντονισμός
των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην εποχή της πανδημίας πρέπει να αλλάξει και
μάλιστα σύντομα. Η προσπάθεια αποφόρτισης της τοπικής κοινωνίας από τις
οδυνηρές ψυχολογικές συνέπειες που έφερε η υγειονομική κρίση θα αποκτήσει
καρπούς μόνον όταν οι τοπικοί καλλιτέχνες και οι δημιουργίες τους γίνουν μέρος της
καθημερινότητας όλων μας.
Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε έστω και τώρα, η Δημοτική αρχή να
απευθύνει ανοικτή δημόσια διαδικτυακή πρόσκληση μέσω της ιστοσελίδας της, των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των τοπικών ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης,
με αποδέκτες τους καλλιτέχνες της περιοχής Παπάγου – Χολαργού, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή τους σε έναν επικαιροποιημένο
προγραμματισμό, με στόχο την οργάνωση και την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών
διαδικτυακών εκδηλώσεων, ικανών να αναστρέψουν το κλίμα της κατήφειας και της
ψυχολογικής και συναισθηματικής πίεσης της χρονικής συγκυρίας που διανύουμε.