“Ποια η θέση της Δημοτικής Αρχής Παπάγου-Χολαργού επί των από  15/03/2024 και 19/04/2024 δύο (2) “Ερμηνευτικών Εγκυκλίων” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) , δυνάμει της

α. από 24/05/2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α. / ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3475,  τ. Β’ 24.05.2023), με την οποία εκδόθηκε “Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων”

και της

β. από 10/04/2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α. / ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2194, τ. Β’ 10.04.2024), με την οποία δίδονται παρατάσεις υποβολής του Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας, της Τεχνικής Έκθεσης και της Δήλωσης Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας ; 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ :

Η Δημοτική Αρχή Παπάγου-Χολαργού, συνεπεία των παραπάνω, ερωτάται :

📌Α. Ποιες οι έως και σήμερα (16η Μαΐου) ενέργειές της, για την ενημέρωση των υπόχρεων υποβολής “Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας” , “Τεχνικής Έκθεσης” και “Δήλωσης Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας” ιδιοκτητών ακινήτων εντός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού;

📌Β. Πόσες “Δηλώσεις Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας” έχουν παραληφθεί από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού μέχρι και σήμερα (16η Μαΐου 2024);

📌Γ. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των υπόχρεων – υποβολής των ανωτέρω εγγράφων – ιδιοκτητών ακινήτων στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού;

📌Δ. Ποια η θέση της Δημοτικής Αρχής, για τις συναφείς ανακοινώσεις και επιστολή

I. της ΚΕΔΕ (βλ. Ανακοίνωση 10/04/2024 “Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., για τα μέτρα πυροπροστασίας ιδιοκτησιών και το Τέλος Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση”) ,

II. της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. (βλ. Ανακοίνωση Εκτελεστικής Επιτροπής από 01/04/2024, αρ. Πρωτ. 93),

III. της Π.Ο.  Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (βλ. Επιστολή από 26/03/2024, αρ. Πρωτ.9321) ;

📌Ε. Ποιες οι μελλοντικές της ενέργειες (έλεγχοι, πρόστιμα);”