Ο Δήμος του αύριο δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς την κοινωνία. Πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή και άμεση επαφή με την κοινωνία, να αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό και τις επιδεξιότητες που διαθέτει αυτό, να αντιλαμβάνεται άμεσα τις ανάγκες της που συνεχώς μεταλλάσσονται και να δρα πάντα με την συναίνεσή της και τις προτεραιότητές της.
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η δημοκρατία είναι απαραίτητες,για να μπορεί ο κάθε πολίτης να καταχωρεί αιτήματα που θα αξιολογούνται δημόσια, θα λαμβάνουν σειρά προτεραιότητας και θα ικανοποιούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σήμερα η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει από τον υπολογιστή του γραφείου του σπιτιού ή το κινητό, ο κάθε πολίτης αυτόματα να καταθέτει ένα αίτημά του, να εντοπίζει λακκούβες, προβλήματα καθαριότητας ή ελλείψεις φωτισμού, να λαμβάνει δημόσια έγγραφα και να διατυπώνει δημόσια απόψεις σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον δήμο.
Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει στον κάθε πολίτη να παρακολουθεί από την οθόνη του υπολογιστή του όλες τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των πολιτικών οργάνων, ακόμη και να παρεμβαίνει on line.
Για να μπορεί ο πολίτης να συμμετέχει στην διαμόρφωση, τη λήψη, αλλά και στην υλοποίηση των αποφάσεων.
Ο δήμος ενημερώνοντας συνεχώς και αδιαλείπτως τον κάθε πολίτη για το κάθε τι που διαδραματίζεται στην περιοχή θα μπορεί να ενεργοποιήσει και να αξιοποιήσει ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που είναι εξειδικευμένο σε κάθε τομέα.
Για την ανάπτυξη του Εθελοντισμού την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της τοπικής κοινωνίας μέσα από την Κοινωνική Οικονομία και την Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα.
Για να λαμβάνει ο δήμος αποφάσεις που ανταποκρίνονται το ακέραιο στις εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η δημόσια διαβούλευση επιτρέπει στο δήμο να μαθαίνει σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες της κοινωνίας, να βελτιώνει τις προτάσεις και να δίνει τις ορθές προτεραιότητες,πρέπει να εξεταστεί σοβαρά ένα σύστημα θεματολογικής και γεωγραφικής αποκέντρωσης στην δημόσια διαβούλευση. Ενα δίκτυο αμφίδρομης επικοινωνίας σε επίπεδο ανθρώπων που ενδιαφέρονται για ένα θέμα ή για μια γειτονιά.
Για να βελτιωθούν οι επιδόσεις των δημοτικών υπηρεσιών.