Υπήρξα για μια 6 ετία μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ Εκλεγμένος από την ολομέλεια της γενικής συνέλευσης. Μας παραιτήσαν ομαδικά αντικαθιστώντας μας με διορισμένο συμβούλιο από το υπουργείο υγείας. Το εκλεγμένο πρώην διοικητικό συμβούλιο αποτελείτο από διαπρεπείς επιστήμονες τόσο της ιατρικής της νομικής και ανθρώπους δραστήριους γύρω από την θεραπεία της εξάρτησης από ουσίες.Επίσης η έννοια της απεξάρτησης είναι απολυτα συνυφασμένη με το αυτοδιοίκητο.Με κυρίαρχη την γενική συνέλευσηποθ αποτελείται από τους εργαζόμενους, τους συλλόγους γονέων και φίλων του Κεθεα,τα απεξαρτημένα μέλη που είναι στην φάση της επανένταξης, τα παλαιά μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Δηλαδή μια πολυφωνική συνέλευση.Τώρα έρχεται η δεύτερη φάση αποδυνάμωσης του οργανισμού που σιγά σιγά θα το αποδυναμώσει εντελώς μέχρι την απορρόφηση του πιθανόν από τον ΟΚΑΝΑ.Η βασική αρχή του ΚΕΘΕΑ στην απεξάρτηση είναι η στεγνή θεραπεία.Κανένα υποκατάστατο κανένα ψυχοφάρμακα Αντίθετα από τον ΟΚΑΝΑ που απλά δίνει υποκατάστατο της βασικής ναρκωτικής ουσίας. Πιθανώς ο κύριος υπουργός όσο και ο πρωθυπουργός να είχαν κάποια λανθασμένη πληροφόρηση και κάποιοι να πολιτικοποιήσαν το εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο.Ίσως θα έπρεπε να έχουν μια πιο αντικειμενική γνώμη πιθανόν προσωπική για να καταλάβουν ότι οποία και αν είναι η πολιτική θέση ενός ανθρώπου δεν επηρεάζει την δουλειά του στην απεξάρτηση Πιθανόν τούτη η ανάρτηση να μου κοστίσει, ίσως να μου έχει κοστίσει ήδη.Αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρας μου Ότι με καίει το λέω δημοσίως