Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 – ΦΕΚ 4019/Β/20-9-2020, «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής», η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, έως τις 4 Οκτωβρίου 2020, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

 • Δημοτολόγιο

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213.200.2812 – 213.200.2851 – 213.200.2907,   email: dimotologio@dpapxol.gov.gr

 • Ληξιαρχείο Παπάγου

Τηλέφωνo επικοινωνίας: 213.2027.144, email nkontogeorgis@dpapxol.gov.gr

 • Ληξιαρχείο Χολαργού

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213. 200.2853-54, email: liksiarxio@dpapxol.gov.gr

 • Τμήμα Εσόδων

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213.200.2895, 213.200.2848 και 213.200.2914, email:  esoda@dpapxol.gov.gr

 • Ταμειακή υπηρεσία – θα δέχεται πληρωμές με χρήση μέσων εξ αποστάσεως (μέσω web banking ή μέσω τραπεζών). Για περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, μόνο κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 213. 200.2847, 213. 200.2865, 213. 200.2867, email: tameio@dpapxol.gov.gr
 • Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας (Πρόνοια):

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213. 200. 289, e-mail: pronia@dpapxol.gov.gr

 • Κοινωνική Λειτουργός: 213. 200.2881
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο: 210. 6533452
 • Κοινωνικό Φαρμακείο: 210. 6545623
 • Κέντρο Κοινότητας: 213. 200.2873, 213.2002.874
 • Τμήμα Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  213. 200.2884 & 213. 200.2914, email: pdy@dpapxol.gov.gr

 • Δημοτική Αστυνομία

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213.2027.119 και 213.2027.118, email: police@dpapxol.gov.gr

 • Τμήμα Καταστημάτων

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213. 2027.142 και 213. 2027.161, email: kpxp@dpapxol.gov.gr

 • ΚΕΠ Παπάγου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210. 65.42.560, email: d.papagou@kep.gov.gr

 • ΚΕΠ Χολαργού

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213.2000.910 &213-2000.911, e-mail: d.holargou@kep.gov.gr

 • Τεχνική Υπηρεσία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213. 2027.120, email: texniki_ypiresia@dpapxol.gov.gr

 • Υπηρεσία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου Κοινότητας Παπάγου

Τηλέφωνα επικοινωνίας: τηλ.: 210. 6540211 έως και 214

 • Υπηρεσία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου Κοινότητας Χολαργού

Τηλέφωνο επικοινωνίας: τηλ.: 210. 6537261

 • Δημοτικά Πολυϊατρεία

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Δημοτικό Πολυϊατρείο Παπάγου  210. 65.40.900 – Δημοτικό Πολυϊατρείο Χολαργού 210. 6545608

 • Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού: Τηλέφωναa επικοινωνίας: 213. 200.2800-01 και 213.2002891, email: info@dpapxol.gov.gr
 • Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου: 213. 2027.100 και 213.2027.133
 • Πρωτόκολλο

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213. 200.2849, email: protocol@dpapxol.gov.gr.

 • Γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη 15800