Υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο ανάπλασης της οδού Βουτσινά, δρόμου που αποτελεί έναν από τους βασικότερους οδικούς άξονες του Δήμου μας, βάσει των αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού και με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας της περιοχής.

Με το έργο αυτό θα οριοθετηθεί μεγάλος αριθμός θέσεων στάθμευσης καθώς και θα διευθετηθεί ο άξονας του δρόμου με ενιαίο πλάτος 3,25 μέτρα, θα ανακατασκευαστούν τα πεζοδρόμια και θα αποκτήσουν κατάλληλες διαστάσεις για την διευκόλυνση της διέλευσης των πεζών.

Επίσης θα γίνουν έργα διευθέτησης απορροής ομβρίων υδάτων, θα κατασκευαστούν  ράμπες, σε όλες τις διασταυρώσεις και ενδιάμεσα όπου απαιτείται, για εύκολη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Θα αντικατασταθεί η φύτευση, όπου δημιουργεί προβλήματα προσβασιμότητας των πεζών, με νέα φύτευση (νέα δένδρα, παρτέρια με φυτά), ώστε να αποκτήσει ο δρόμος καλύτερη αισθητική και λειτουργικότητα.

Τέλος, θα γίνει ανακατασκευή του περιγράμματος της πλατείας Δημοκρατίας και των νησίδων της, ώστε να διευθετηθεί η στάθμευση και να αναβαθμιστεί αισθητικά η περιοχή.

Το έργο ύψους 1.193.087,25 ευρώ θα καλυφθεί κατά ένα ποσοστό από το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα τα 366.979,00 ευρώ και το υπόλοιπο από ιδίους πόρους και θα ξεκινήσει στις αρχές του 2020.