Ποιος είναι ο ΣΠΑΥ

Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού

Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού – Σ.Π.Α.Υ. ιδρύθηκε το 1992, με σκοπό την προστασία του οικοσυστήματος του Υμηττού και την ανάπτυξή του ως πνεύμονα πρασίνου.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Σ.Π.Α.Υ. εκτελεί μια σειρά δράσεων όπως εργασίες απομάκρυνσης χόρτων, σκουπιδιών και κάθε εύφλεκτης ύλης, συντηρήσεις συστημάτων πυρόσβεσης, συντηρήσεις και καθαρισμούς δασικών οδών, επισκευές πυροφυλακίων και παρατηρητηρίων, εθελοντικές αναδασώσεις και πληθώρα δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τον Υμηττό.

Ο Σ.Π.Α.Υ. είναι ο μεγαλύτερος Σύνδεσμος σκοπού της Χώρας και απαρτίζεται από 10 όμορους δήμους που βρίσκονται γύρω από τον Υμηττό.