Σε συνέχεια της υπ΄αριθ: 310/2024 απόφασης του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, που έκρινε ως αντίθετες προς το Σύνταγμα τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 6, 15 παρ. 8, 19 παρ 2 περ.α΄ του ΝΟΚ, (νόμος 4067/2012) που προβλέπουν προσαυξήσεις συντελεστή δόμησης λόγω υποτυπώδους μείωσης της κάλυψης και ανέγερσης κτηρίου ανώτερης ενεργειακής απόδοσης και την παραπομπή του θέματος στην Ολομέλεια του ΣτΕ προς οριστική κρίση, το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού με την υπ. αριθ.  51/28-03-2024 απόφασή του καταθέτει αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για μερική αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στον Δήμο μας μόνο σε όσες περιπτώσεις γίνεται χρήση των άρθρων 10 παρ. 1, 15 παρ. 8, 19 παρ. 2 περ. α’ και 25 παρ. 1 του Ν.Ο.Κ. και ιδιαίτερα στην σωρευτική χρήση αυτών, άρθρα που επιτρέπουν τη χορήγηση ευεργετημάτων ύψους για κτήρια τα οποία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζει ο ΝΟΚ.

Να θυμίσουμε ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα των ευεργετικών διατάξεων του ΝΟΚ, με πρωτοβουλία της διοίκησης και με την υπ. αριθ. 51/26-05-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προωθήθηκε αίτημα προς τα αρμόδια Υπουργεία για νομοθετική ρύθμιση με στόχο την κατάργηση της δυνατότητας προσαύξησης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων που προβλέπει ο ΝΟΚ, καθώς και αίτημα προς την Κεντρική ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ακολούθως, η ΚΕΔΕ με την υπ. αριθ. 161/2023 απόφασή της αιτήθηκε την άμεση αναστολή εφαρμογής συνολικά των πολεοδομικών κινήτρων του ΝΟΚ.

Να σημειωθεί ότι η Κ.Ε.Δ.Ε. με ομόφωνες αποφάσεις της και το 2012, αλλά και το 2021, είχε αντιταχθεί στις εν λόγω διατάξεις του ΝΟΚ.

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος στην εισήγησή του για το συγκεκριμένο θέμα δήλωσε: Θεωρούμε απαράδεκτο στο βωμό της υπερδόμησης και του ευκαιριακού υπερκέρδους να υπονομεύεται η φυσιογνωμία και το πολεοδομικό κεκτημένο του Δήμου μας. Το ΣτΕ έχει πλέον παραπέμψει στην Ολομέλειά του τις επίμαχες διατάξεις του ΝΟΚ, με τις οποίες αυθαίρετα και οριζόντια για όλη τη Χώρα και μάλιστα χωρίς την εκπόνηση ειδικής μελέτης δίνονται ευεργετήματα ύψους για τα νεόδμητα κτίρια.

Ο Δήμος μας διαχρονικά έχει τεθεί κατά των συγκεκριμένων ευεργετικών διατάξεων δόμησης, και έμπρακτα υποστηρίζει την διατήρηση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Τρανό παράδειγμα η επιμονή και η συνέπεια της δημοτικής αρχής για την εκπόνηση και την έγκριση του ΓΠΣ Παπάγου με μειωμένο συντελεστή δόμησης και μειωμένο μέγιστο ύψος κτηρίων.

Δεύτερο παράδειγμα η προώθηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου μας στον πρώτο κύκλο εκπόνησης των ΤΠΣ ώστε ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού να είναι από τους πρώτους δήμους της χώρας με ολοκληρωμένο ΤΠΣ.