Στόχος της παράταξής μας είναι η προάσπιση και συνεχής αναβάθμιση των
δημόσιων σχολείων και στις δύο δημοτικές κοινότητες. Δυστυχώς πολλά από τα
προβλήματα που ταλαιπωρούν τη Δημόσια Εκπαίδευση παραμένουν οξυμένα και
στα σχολειά μας. Ως παράταξη θα αγωνιστούμε για να προσφέρουμε στους δημότες
και πρώτα απ’ όλα στα παιδιά μας, την ποιότητα ζωής και ιδιαίτερα την
εκπαίδευση, που τους αξίζει. Το πρόγραμμά μας θα βασιστεί στους παρακάτω
πυλώνες:
• Διεκδίκηση και ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν τη σχολική κοινότητα όπως
ελλείψεις εκπαιδευτικών, συγχωνεύσεις-καταργήσεις και υποβιβασμοί σχολικών
μονάδων. Η υποστήριξη και η παρακολούθηση από τον Δήμο για θέματα όπως ο
αριθμός των παιδιών ανά τάξη, οι υποστηρικτικές αίθουσες που αναλογούν και η
αναλογία προαυλίων για κάθε παιδί θα είναι συνεχής.
• Δημόσια δέσμευση για άμεση καταβολή στις σχολικές μονάδες , άμεσα και χωρίς
περικοπές, όλων των χρημάτων που έρχονται από την κεντρική κυβέρνηση και για
διάθεση όλων των κονδυλίων τα οποία προορίζονται για συντήρηση σχολικών
κτιρίων στις σχολικές μονάδες.
• Άμεση τεχνική κάλυψη των σχολείων από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου..
•Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών με έκτακτη χρηματοδότηση, ώστε να
καλυφθούν οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης των παιδιών όλων των βαθμίδων.
• Δημιουργία τμήματος Παιδείας με την επιπλέον στελέχωση του με ειδικευμένο
προσωπικό προκειμένου να μπορεί να βοηθά ουσιαστικά τα σχολειά σε θέματα
συντονισμοί δράσεων και να μπορεί να παίζει το ρόλο συνδετικοί κρίκου μεταξύ
των σχολείων και του Δήμου.
• Ουσιαστική λειτουργία της υπηρεσίας Ψυχολογικής και Κοινωνικής στήριξης
παιδιών και γονέων. Αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς.
• Προγράμματα για πρώτες βοήθειες , προληπτική ιατρική μεριμνά, συνεργασία με
νοσοκομεία και δημοτικά ιατρεία για παροχή ιατρικής φροντίδας και πρόληψης
στους μαθητές.
• Ιδιαίτερη έμφαση και προσπάθεια θα γίνει προκειμένου να πραγματωθεί ο
θεσμός του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ. Το Ανοιχτό Σχολείο στη Γειτονιά
θα αποτελέσει κεντρικό πυλώνα και κύτταρο ανάπτυξης όλης της γειτονιάς. Με το
ανοιχτό Σχολείο στη γειτονιά θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στους νέους να
συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης , στην ίδρυση φροντιστηρίων με
οικονομικά κριτήρια και εκμάθηση ξένων γλωσσών. Ανοιχτό Σχολείο με κέντρο την
μάθηση, με δημιουργία εργαστηρίων , εκδηλώσεων , συνελεύσεων , σεμιναρίων ,
προβολή ταινιών, εκδηλώσεων , χρίση Η/Υ , διασκέδαση και άθληση.