Με την υπ. αριθ. 7/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, ορίστηκαν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», οι κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρία Πατσαρίση – Πρόεδρο
 2. Βασιλική Κατσούλη – Αντιπρόεδρος
 3. Οδυσσέας Μανουσέλης
 4. Λάμπρος Σταμάτης
 5. Θεόδωρος Πουρσαϊτίδης
 6. Αλίκη Περούλη
 7. Κωνσταντίνος Κρίντας
 8. Αναστασία Μηλιώνη
 9. Δήμητρα Σκόδρα
 10. Αναστασία Γιαννικοπούλου
 11. Αντώνιος Ρεκλείτης
 12. Αναστασία Τζήκα – Δ/ντρια 3ου Δημοτικού Χολαργού
 13. Αγγελική Αναστασοπούλου – Δ/ντρια 1ου Δημοτικού Παπάγου
 14. Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω Κέφη – Προϊσταμένη 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού
 15. Μιχάλης Χόρτης – Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Αικατερίνη Γκούμα
2. Μαρία Νταλάκου
3. Νικόλαος Γεροντής
4. Δήμητρα Κούτση
5. Δημήτριος Τσενεμπής
6. Άννα Αντωνιάδου
7. Μηνάς Παγώνης
8. Ευανθία Χρισταντώνη
9. Πέτρος Παπαλέξης
10. Δημήτριος Τούτουζας
11. Ευφημία (Έφη) Παρίση
12. Δήμητρα Κλάδη – Δ/ντρια 2 ου Δημοτικού Χολαργού
13. Νικόλαος Ζούκης – Δ/ντης 3ου Δημοτικού Παπάγου
14. Ευαγγελία Σούρλα – Προϊσταμένη 1 ου Νηπιαγωγείου Παπάγου
15. Κλαίρη Βογιατζάκη – Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» άρχεται σήμερα την 23η -01-2024 και λήγει την 30-06-2024. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών.

Διαθέσιμες επισυνάψεις