Με την υπ. αριθ. 8 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, ορίστηκαν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», οι κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 1. Χριστίνα Λάζαρη – Πρόεδρος
 2. Σοφία Καπετανάκη – Αντιπρόεδρος
 3. Αθανάσιος Πορτελάνος
 4. Ευάγγελος Θωμόπουλος
 5. Μιχαήλ Αρμάος
 6. Δημήτριος Τσενεμπής
 7. Αθηνά Τόμοβα
 8. Λουκάς Δαλακλής
 9. Κυράνη Γεωργουδάκη
 10. Ιφιγένεια Σχιστού
 11. Σταματίνα Σκούρτη
 12. Αγγελική Κοσμάτου – Δ/ντρια 1 ου Γυμνασίου Παπάγου
 13. Σωτήριος Πάντος Δ/ντης 1 ου Γυμνασίου Χολαργού
 14. Βάλια Γκιζιώτη – Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων
 15. Ευάγγελος Ζαχαρής – Εκπρόσωπος των μαθητικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Λήδα Γκάζα
 2. Σωτήριος Στασιάς
 3. Δημήτριος Σπυρόπουλος
 4. Σταματία Ζούλια
 5. Θεόδωρος Πουρσαϊτίδης
 6. Μαρία Τρούλη
 7. Χρήστος Ναστούλης
 8. Αντώνιος Ρεκλείτης
 9. Γεωργία Καλλέργη
 10. Ηλίας Λούμος – Δ/ντης 1 ου Λυκείου Παπάγου
 11. Σοφία Μαραβέλια – Δ/ντρια 2ου Γυμνασίου Χολαργού
 12. Γιώργος Κασομούλης – Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων
 13. Παναγιώτης Ζάχαρης – Εκπρόσωπος των μαθητικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» άρχεται σήμερα την 23η -01-2024 και λήγει την 30-06-2024. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών.