Ειδικότερα, η διάταξη της ΠΝΠ (ΦΕΚ 145 τ. Α΄) αναφέρει ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 29 Νοεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζουμε ότι με την εν λόγω ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού να ρυθμίζουν και να καταβάλλουν τις οφειλές του (που θα έχουν βεβαιωθεί μέχρι 29-11-2019) με απαλλαγή κατά ποσοστό από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή  λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής :

  • Με εφάπαξ εξόφληση απαλλαγή 100%
  • Από 2 έως 24 δόσεις απαλλαγή 80%
  • Από 25 έως 48 δόσεις απαλλαγή 70%
  • Από 49 έως 72 δόσεις απαλλαγή 60%
  • Από 73 έως 100 δόσεις απαλλαγή 50%

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2019 (εφόσον έχουν βεβαιωθεί μέχρι 29-11-2019) και η καταβολή της 1ης δόσης ή του συνολικού ποσού εφόσον πρόκειται για εφ’ άπαξ εξόφληση θα πρέπει να γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Ενημερώνουμε τους πολίτες,

  1. Όπως ελέγξουν αν έχουν δηλώσει στο Δήμο τυχόν δικαίωμα υψούν (μελλοντική δόμηση) και τα τετραγωνικά των οικιών ή άλλων ιδιοκτησιών τους όπως (πχ. αποθήκες θέσης στάθμευσης κ.α.) που αναγράφονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και σε περίπτωση που δεν είναι σωστά, να προσκομίσουν εγκαίρως στην υπηρεσία συμβόλαια ιδιοκτησίας, τελευταίο λογαριασμό ρεύματος και τυχών τακτοποιήσεις για να γίνει η διόρθωση και η ένταξη στον ανωτέρω ευνοϊκό νόμο.
  2. Όπως δηλώσουν στο Δήμο τυχόν υπαγωγές για αυθαίρετα κτίσματα και ημιυπαίθριες κατασκευές (σύμφωνα με τους Ν. 3843/2010, Ν. 4178/2013 και Ν. 4495/2017).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους υπαγωγής στην ευεργετική ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης στο τηλέφωνο 2132002865,866,867 (για τις βεβαιωμένες οφειλές) & Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας 2132002846,862,914 (για τις διαφορές τ.μ.).

Η  Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

Άννα-Μαρία Τσικρικώνη