Ο Δήμος ΠαπάγουΧολαργού  τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα δημοτικών υπηρεσιών στήριξης των κοινωνικά ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του τοπικού πληθυσμού. Έχει αναπτύξει μια σειρά κοινωνικών δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Φροντιστήριο κ.ά.) με στόχο την στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη. Παράλληλα ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού προσφέρει δωρεάν ή με χαμηλό κόστος δημοτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς (πολιτισμός,  εκπαίδευση) και  υλοποιεί πολιτικές ανακούφισης και υποστήριξης των συμπολιτών μας. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

Υπηρεσίες σε θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης:

 • Παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης σε άτομα και οικογένειες που χρήζουν βοήθειας,
 • Πραγματοποίηση παραπομπών και συνεργασία, διασύνδεση με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τις περιπτώσεις των ατόμων που εξυπηρετούνται,
 • Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα,
 • Παροχή  διαμεσολάβησης σε αιτήματα πολιτών για εισαγωγή σε δομές του ΕΟΠΥΥ (Κλινικές Χρονίων Παθήσεων, Θεραπευτήρια ΑΜΕΑ κλπ),
 • Εντοπισμός και διερεύνηση με επιτόπια παρέμβαση σε περιστατικά εκτάκτου ανάγκης έπειτα από καταγγελία, αστέγων στο Δήμο μας, προκειμένου να γίνει διασύνδεση και παραπομπή για περαιτέρω βοήθεια σε εξειδικευμένες και κατάλληλες υπηρεσίες  π.χ. ΕΚΚΑ,
 • Άμεση κινητοποίηση κοινωνικής προστασίας σε συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – Τμήμα Ανηλίκων, για θέματα που αφορούν την παιδική προστασία (νέες περιπτώσεις, επίβλεψη παλαιότερων),
 • Συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – Τμήμα Ακροάσεων για περιπτώσεις ακουσίας νοσηλείας καθώς και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας,
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την στήριξη ευάλωτων ομάδων του Δήμου.

-Τηλέφωνο επικοινωνίας: Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας & Πολιτικών Ισότητας  2132002881.

Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών βοήθειας κατ΄οίκον  στους ενδιαφερόμενους έπειτα από αίτημα που θα υποβάλλεται στα αρμόδια τμήματα και αφού πρώτα διερευνηθούν οι συνθήκες και οι εξατομικευμένες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες της κάθε περίπτωσης, θα μπορούν να παρέχονται:

Υπηρεσίες για συνταγογράφηση φαρμάκων, ιατρική  φροντίδα  σε συνεργασία με τα Δημοτικά Ιατρεία Παπάγου-Χολαργού, ελαφρύ καθάρισμα του χώρου σε μοναχικά και με πολύ χαμηλά εισοδήματα άτομα, καθώς και καθημερινή διανομή φαγητού σε συνεργασία με το συσσίτιο του Ι.Ν Φανερωμένης Χολαργού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας & Πολιτικών Ισότητας : 2132002881.

 • ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 Διαδικασίες ένταξης-έκδοση απόφασης  ανασφάλιστων/οικονομικά αδυνάτων στο πρόγραμμα παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.  –Τηλέφωνο επικοινωνίας:  Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας & Πολιτικών Ισότητας: 213 2002877, 894.

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Δύο φορές το χρόνο σε συνεργασία με το νοσοκομείο ‘Γ. Γεννηματάς’, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, πραγματοποιεί εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοτών μας – Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Τμήμα Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας: 2132002915.

 • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού αποτελεί μια δομή,  η λειτουργία του οποίου  περιλαμβάνει τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α) την Υποδοχή, Ενημέρωση και Υποστήριξη των Πολιτών,

Β) τη Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές καθώς και

Γ) την Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού συνοψίζονται στα εξής:

– Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου (Κοινωνικό Φροντιστήριο, Γραφείο στήριξης ανέργων, Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, Δημοτικά Πολυιατρεία, ΚΑΠΗ κ.ά.)

– Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες υπηρεσίες και δομές που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας» (Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Συμβουλευτικά Κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας, Δομές για ΑμεΑ κ.ά.).

-Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για ένταξη στην αγορά εργασίας.

-Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης (Τηλ. Επικοινωνίας 2132002916).

-Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο  και δικτύωση με τοπικούς φορείς (σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, επαγγελματικούς φορείς) έχοντας ως στόχο την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων.

– Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού.

-Πληροφόρηση των πολιτών σε προγράμματα και παροχές που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (π.χ Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Επισιτιστικό πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο κ.ά.).

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΣΟΙ)

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού  στο πλαίσιο της διεύρυνσης του Κέντρου Κοινότητας, δημιουργεί μια νέα δομή, το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ), με στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη των μελών της οικογένειας.      

 • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε οικογένειες που βρίσκονται σε κρίσιμη η δύσκολη κατάσταση, προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν  λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες ,δυνατότητες και δεξιότητες τους.
 •  Ψυχολογική στήριξη  σε μέλη της οικογένειας για ζητήματα που αφορούν χρόνιες παθήσεις και πένθος. (Διαχείριση πένθους στην οικογένεια και ψυχολογική στήριξη των παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους, όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο τους νοσεί από μια σοβαρή ασθένεια η έχει πεθάνει).  
 • Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες γονέων με γενική και ειδική θεματολογία.  Διαχείριση βασικών θεμάτων τα οποία ανακύπτουν στην καθημερινότητα της οικογένειας: αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τα παιδιά, διαχείριση συγκρούσεων, οριοθέτηση, όπως και ειδικά θέματα που ανακύπτουν σε κάθε αναπτυξιακή φάση που το παιδί διανύει.     
 • Συνεργασία η/και παραπομπή σε δομές του Δήμου ή άλλες εξειδικευμένες δημόσιες δομές που σχετίζονται με την στήριξη παιδιού και οικογένειας. 
 • Δημοσίευση και διάδοση πληροφοριακού υλικού με θεματικές σχετικές με την οικογένεια και το παιδί.    

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΕΑ)

Είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης σε νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα  κριτήρια και προϋποθέσεις. Αιτήσεις υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μέσω σύνδεσης  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς TAXISnet είτε από τα αρμόδια όργανα των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας. 

Δ/νση: Περικλέους 55 / Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2002 873-874-899.

ΤΕΒΑ

Ο Δήμος συμμετέχει στην κοινωνική σύμπραξη ΑΜΑΛΘΕΙΑ (ΤΕΒΑ), το οποίο είναι Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή σε Απόρους» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Η αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής παροχής σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, καθώς και του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους υποβάλλεται, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου.

Δ/νση: Περικλέους 55 / Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2002 873-874-899.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που    μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Αιτήσεις υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μέσω σύνδεσης  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς TAXISnet είτε από τα αρμόδια όργανα   των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας.

Δ/νση: Περικλέους 55 / Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2002 873-874, 213 2002 899.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Το επίδομα γέννησης έχει τεθεί σε ισχύ από 1-1-2020 για κάθε παιδί που γεννήθηκε εν ζωή στην Ελλάδα και η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού.Συνολικά η ενίσχυση ανέρχεται σε 2000 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Η 1η δόση χορηγείται τον επόμενο μήνα από την γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και η 2η δόση μετά από πέντε μήνες από το μήνα της γέννηση του παιδιού.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:

 • Ηλεκτρονικά απευθείας από τον αιτούντα (με κωδικούς taxisnet) χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση www.epidomagennisis.gr   ή
 • Στο Κέντρο Κοινότητας του δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55,Χολαργός) κατόπιν ραντεβού (2132002873, 2132002874, 2132002899).

ΈΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ανασφάλιστου υπερήλικα του ν. 1296/1982 και του ν. 4093/2012 καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στον επιμεληθέντα της κηδείας, ύστερα από αίτησή του, έξοδα κηδείας μέχρι του ποσού των 800 ευρώ.            

 Δ/νση: Περικλέους 55 / Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2002 873-874, 213 2002 899.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Με το άρθρο 93 του νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.5.2016) θεσμοθετήθηκε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Σε εφαρμογή του άρθρου αυτού, από 12/5/2016 χορηγείται από τον ΟΓΑ και πλέον από τον ΟΠΕΚΑ, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 360€.

Δ/νση: Περικλέους 55 / Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2002 873-874, 213 2002 899.

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού αποτελεί μια δομή η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της Δομής συγκαταλέγονται η αντιμετώπιση επισιτιστικού προβλήματος των ωφελούμενων, η αντιμετώπιση έλλειψης βασικών υλικών (τρόφιμα, είδη παντοπωλείου κ.ά.) των ωφελούμενων, η εξάλειψη του αποκλεισμού για την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων, η ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, η πρόσβαση των ΑμΕΑ σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, η δημιουργία δικτύου προστασίας των ωφελούμενων, η ανάπτυξη μηχανισμού προστασίας των ωφελούμενων, η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων της τοπικής κοινωνίας. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αριθμεί πάνω από 250 ωφελούμενους, στους οποίους διατίθενται τα προϊόντα κάθε μήνα με τρόπο που εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπειά τους.

Κ. Παντοπωλείο Παπάγου:  – Δ/νση: Αναστάσεως 90 /  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2106533452.

Κ.Παντοπωλείο Χολαργού:  – Δ/νση: Βουτσινά 51 / Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2106533452.

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού αποτελεί μια καινούρια δομή αντικείμενο της οποίας είναι η διανομή σε ωφελούμενους σε τακτική βάση, δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της Δομής συγκαταλέγονται η αντιμετώπιση της ελλιπούς προμήθειας φαρμακευτικού υλικού των ωφελούμενων, η εξάλειψη του αποκλεισμού για την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων, η ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, η δημιουργία δικτύου προστασίας των ωφελούμενων, η ανάπτυξη μηχανισμού προστασίας των ωφελούμενων, η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων της τοπικής κοινωνίας.

Σε περίπτωση που κάτοικοι του Δήμου μας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Κοινωνικό Φαρμακείο αλλά έχουν ανάγκη φαρμάκων, μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου για ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δ/νση: Βουτσινά 51 / Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  2106545623.

Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας & Πολιτικών Ισότητας  2132002881, 877.

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο λειτουργεί δωρεάν και προσφέρονται προγράμματα Θετικής, Τεχνολογικής και Θεωρητικής κατεύθυνσης, από Εθελοντές Καθηγητές οι οποίοι υποστηρίζουν το πρόγραμμα με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Χορηγούνται βεβαιώσεις στους καθηγητές.  

Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης – Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2002831-213 2002893.

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2016, όπου πραγματοποιούνται σεμιναριακοί κύκλοι και μεμονωμένες διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες και πλούσια θεματολογία. Χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης – Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2002831-213 2002893.

 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 184 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε ο  Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Εθελοντισμού. Τήρηση Μητρώου Εθελοντών, Εκπαίδευση και Ένταξή τους σε Εθελοντικές Δράσεις σε διάφορα πεδία (Κοινωνική Φροντίδα, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός κλπ).

Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης – Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2002831-213 2002893. Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας & Πολιτικών Ισότητας:  2132002881, 877.

 • ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, υλοποιούνται δωρεάν προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας (προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ξένων γλωσσών κ.ά.), τα οποία απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, ανέργους και εργαζόμενους άνω των 18 ετών.

Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης – Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2002831-213 2002893.

 • Συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης  «ΑΡΓΩ»

Το Κέντρο Πρόληψης «Αργώ» προέρχεται από την πρωτοβουλία των Δήμων Παπάγου-Χολαργού και Αγ. Παρασκευής που σε συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινότητας ίδρυσαν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2000. Οι δράσεις τους απορρέουν από μία φιλοσοφία συνολικής πρόληψης των εξαρτητικών συμπεριφορών μέσω της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία.

-Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6561466.

 • Συνεργασία με το Ινστιτούτο  «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός» παρέχει δωρεάν ιατροψυχολογική στήριξη σε ογκολογικούς ασθενείς.

-Τηλέφωνο επικοινωνίας: Τμήμα Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας: 213 2002915, 2132002894,  Γαληνός: 210 6523300.  

 • Συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας- ΕΠΙΨΥ – Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2002 915.
 • Συνεργασία με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας Τράπεζα Εθελοντών Μυελού των Οστών – Τηλέφωνο Επικοινωνίας:-213 2002 915.
 • Συνεργασία με τον Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων Γ.Γ.Γεννηματάς (Θεμιστοκλέους 41, Χολαργός). Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2002 915.
 • Συνεργασία με το Dyslexia CentersPavlidis Method, για παιδιά με οικονομικές δυσκολίες.  

Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της ΑπασχόλησηςΤηλ. Επικοινωνίας: 213 2002831-213 2002893.

 • Συνεργασία με την Εθελοντική Διακονία Ασθενών. Πρόκειταιγιαδύοδράσεις, τη «Διακονία κατ΄ οίκον» καιτην  «Ομάδα Ειδικού Σκοπού». Συγκεκριμένα, α) Διακονία κατ’ οίκον. Η δράση υποστηρίζει μοναχικούς ενήλικες κατ΄ οίκον με εθελοντές. Οι εθελοντές συζητούν, κάνουν παρέα, απασχολούν τους ανθρώπους αυτούς ώστε να ενισχυθούν ψυχοσυναισθηματικά και να κινητοποιηθούν β) Ομάδα ειδικού σκοπού. Η δράση υποστηρίζει μοναχικούς ενήλικες που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον στην προμήθεια αγαθών, φαρμάκων, την πληρωμή λογαριασμών. Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας & Πολιτικών Ισότητας  2132002881, 877.
 • Υλοποίηση Σεμιναρίων στο πλαίσιο της Προαγωγής Δημόσιας Υγείας με Επιστήμονες Διακεκριμένους  για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης – Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2002831-213 2002893.
 • ΝΕΟΛΑΙΑ

Διασύνδεση και Ενημέρωση για Υποτροφίες από Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και Φορείς. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης – Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2002831-213 2002893.

ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

 • Τήρηση μητρώου ανέργων και προώθηση στην απασχόληση. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2002831.
 • Συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για δημιουργία δωρεάν e-shop και ιστοσελίδα, παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών από Φοροτεχνικούς, Δικηγόρους κ.ά σε Επιχειρήσεις του Δήμου. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2002831.
 • Υλοποίηση σεμιναρίων, ημερίδων και συνεργασία με τοπικές και μη επιχειρήσεις, φορείς και υπηρεσίες για προώθηση στην απασχόληση, εύρεση εργασίας σύνταξη βιογραφικού κ.λ.π  (π.χ. ΟΑΕΔ, Skywalker, knowl κ.ά.). Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης,  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2002831.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης της χρήσης και λειτουργίας του Η/Υ. Α) Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής σε αρχάριους και Β)  Πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των πολιτών στους Η/Υ για την απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ.  Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2002831,893.
 • Συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Όλοι μαζί Μπορούμε» και  το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας CSIInstitute για υλοποίηση προγραμμάτων Διαχείρισης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε Άτομα Τρίτης ηλικίας.  Συνεργασίαμετο Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας CSIInstitute για υλοποίηση σεμιναρίων που αφορούν σε παιδιά και γονείς. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2002831, 893.
 • Υποτροφίες σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Ξένων Γλωσσών, Σχολές Χορού, Ωδεία και Αθλητικές δραστηριότητες  μέσα από το πρόγραμμα «Κοντά στο Δημότη» που απευθύνονται σε  μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Νεολαίους.  Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης,  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2002831 – 213 2002893.
 • Δημιουργικό Εργαστήρι Παιδιών και Γυναικών του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε συνεργασία με τη ΧΕΝ Παπάγου-Χολαργού. Κοινωνικό Παντοπωλείο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2106533452.

Δράσεις «Μαθαίνω την Ελπίδα», «Ντύνω την Ελπίδα», «Γιορτάζω την Ελπίδα» με σκοπό τη συγκέντρωση σχολικών ειδών, ρουχισμού και παιχνιδιών από τους μαθητές των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για τα παιδιά των οικογενειών του Κοινωνικού Παντοπωλείου. – Κοινωνικό Παντοπωλείο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2106533452.

 • Συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων-Περιφερειακό Τμήμα Χορού Παπάγου-Χολαργού, τη Γυναικεία Εθελοντική Οργάνωση ΧΕΝ-Παπάγου-Χολαργού, το Φιλανθρωπικό Γυναικείο Σωματείο Παπάγου-Χολαργού «Φλόγα Αγάπης» και τη Λέσχη Lions «Ολυμπιάδα» για υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων που απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
 • Συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Όλοι μαζί Μπορούμε» και το ΣΚΑΙ για την υλοποίηση των δράσεων “Όλοι Μαζί Μπορούμε και στην Υγεία” και “Όλοι Μαζί Μπορούμε για το Παιδί” με σκοπό τη συγκέντρωση Φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και Σχολικών Ειδών για τα μέλη του Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου αντίστοιχα.
 • Συνεργασία του με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Μπορούμε Saving FoodSaving Lives» σχετικά με την υλοποίηση του  προγράμματος έκτακτης επισιτιστικής ενίσχυσης «Είμαστε Οικογένεια-Covid-19», στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τον Covid-19. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε από  το Σεπτέμβριο μέχρι  το Δεκέμβριο του 2020  μέσω της  παροχής vouchers για την κάλυψη πρώτων αναγκών και την υποστήριξη των οικογενειών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία.
 • Μήνας Αγάπης, Αλληλεγγύης και Προσφοράς, υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων κατά το μήνα Δεκέμβριο, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των Δημοτών και την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του Δήμου. – Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2002831.
 • Δωρεές και Χορηγίες απόΣυλλόγους, Επιχειρήσεις και  ιδιώτες με σκοπό την ενίσχυση των οικογενειών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των οικονομικά και κοινωνικά ευπαθών ομάδων του Δήμου.
 • Δημοτικά Τέλη

Μείωση η Απαλλαγή Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, Α.μ.ε.Α., μακροχρόνια ανέργους).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Τμήμα Εσόδων, 2132002895/848.

 • ΔΟΠΑΠ

Έκπτωση σε Πολιτιστικά και Αθλητικά Προγράμματα για παιδιά και ενήλικες ευπαθών οικονομικά και κοινωνικά ομάδων – Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6543879, 210 6549033.

 • ΔΟΚΜΕΠΑ

Έκπτωση στην Μηνιαία οικονομική εισφορά (τροφεία) στις ευπαθείς οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του ΔΟΚΜΕΠΑ, Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  2106531778/ 2106545623.

 • ΠΥΛΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με αποκλειστικό σκοπό την επίλυση των διαφορών των δημοτών σε σύντομο χρονικό διάστημα σε αστικές και εμπορικές διαφορές,  η οποία  θα δώσει την ευκαιρία στους δημότες Παπάγου – Χολαργού να γνωρίσουν το θεσμό στη πράξη και να τον εντάξουν στη ζωή τους. Η δημιουργία  της άνω Πύλης φιλοδοξεί να ενημερώσει αρχικά τους πολίτες και εν συνεχεία να τους εξοικειώσει στη πράξη με το σπουδαίο εργαλείο της διαμεσολάβησης. Το άνω πιλοτικό πρόγραμμα, και ειδικότερα η παροχή δωρεάν διαμεσολαβήσεων, απευθύνεται: α) σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια που θα θέσει ο Δήμος,  αλλά και β) στον ευρύτερο πληθυσμό του Δήμου μας, με τη προϋπόθεση  το ένα εκ των δύο μερών που έχουν μεταξύ τους μία διαφορά αστική ή εμπορική, να είναι Δημότης του  Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Τηλέφωνα επικοινωνίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dpapxol.gov.gr/epolitis/2015-07-30-06-33-27/pilidiamesolavisis.html

Πληροφορίες:

Kα. Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη,

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης  Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Ταχ. Δ/νση:Περικλέους 55, Χολαργός

Τ.Κ.:15561

Τηλ: 2132002831, κιν. 6944699587

Email: mathanasakou@dpapxol.gov.gr

pronia@dpapxol.gov.gr