Σας στέλνουμε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ της Ομοσπονδίας για το χρονικό διάστημα
μέχρι το ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ που θα πραγματοποιηθεί τον Μαΐο του 2025.
Το Πρόγραμμα Δράσης ψηφίστηκε στο 49ο
Ενδιάμεσο Συνέδριο της Ομοσπονδίας
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2023 και είναι αποτέλεσμα
διαλόγου και προτάσεων του συνόλου των εργαζομένων του κλάδου.
Αναλυτικά το Πρόγραμμα Δράσης της Ομοσπονδίας σε συνδυασμό με την πολιτικήσυνδικαλιστική εισήγηση έχει ως εξής:
«Το 49o
Ενδιάμεσο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο
όπου μετά την πρόσφατη επανεκλογή της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.), αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά με πόσο ακραία και νεοφιλελεύθερη ιδεολογία κυβερνά συνεχίζει
το καταστροφικό της έργο ισοπεδώνοντας κάθε έννοια δημοκρατίας και δικαιοσύνης σε όλους
τους τομείς της κοινωνίας.
Συνεχίζει ακάθεκτη την βάρβαρη επίθεση εις βάρος των εργαζομένων με την κατάργηση
Συνταγματικά κατοχυρωμένων Δημοκρατικών δικαιωμάτων, όπως η απεργία, η ελεύθερη και
ανεμπόδιστη συνδικαλιστική έκφραση, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), η καθιέρωση των ελαστικών μορφών εργασίας, η πλήρης νομιμοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων, το
ξεπούλημα της Δημόσιας και Δημοτικής περιουσίας και των Δημόσιων αγαθών, καθώς και η βία
και καταστολή ως μέτρο φίμωσης σε κάθε φωνή αντίδρασης.
Και βέβαια, στο στόχαστρο αυτής της νεοφιλελεύθερης ισοπέδωσης του Δημοσίου που
έχει ως εντεταλμένη υπηρεσία η κυβέρνηση, είναι κατά προτεραιότητα οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Είναι σε όλους γνωστή η τραγική έλλειψη προσωπικού καθώς και
οι φοβερές ελλείψεις στην συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων της χώρας, σε υλικοτεχνικά
μέσα και υποδομές που τους οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Σαν αποτέλεσμα αυτών, έχουμε την αύξηση των προσλήψεων με κάθε είδους σχέση ελαστικής εργασίας,
αμέτρητα Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ. ανακύκλωσης της ανεργίας, «ενοικιαζόμενων» εργαζόμενων
μέσα από τις «Αναπτυξιακές Εταιρίες» αλλά και την ξέφρενη είσοδο ιδιωτικών εταιριών που
μόνο σκοπό έχουν την εξαγορά των Δημοτικών υπηρεσιών με στόχο την κερδοφορία, μετακυλίοντας το κόστος, όπως είναι αναμενόμενο, στις πλάτες των πολιτών.
Το σοβαρότατο θέμα της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας συνεχίζει όχι μόνο να ΜΗΝ είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, αλλά αντιθέτως να
αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι ως αναλώσιμο είδος με αποτέλεσμα τα Εργατικά Ατυχήματα,
μικρά ή μεγάλα, οι θάνατοι εργαζομένων και οι επαγγελματικές ασθένειες να είναι σχεδόν
καθημερινό φαινόμενο, ειδικότερα στις εργασίες των εξωτερικών συνεργείων. Στον αντίποδα
όλων αυτών δεν υπάρχει καμία κρατική μέριμνα ούτε και διάθεση επίρριψης ευθυνών, με
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
{ 2 {
αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι να μένουν ατιμώρητοι. Η πρόθεση της κυβέρνησης άλλωστε, στο να
μην ενδιαφέρεται για τις ζωές των εργαζομένων αλλά και η ατιμωρησία των υπευθύνων που έμμεσα προκαλούν τα ατυχήματα ή τους θανάτους, φάνηκε ξεκάθαρα όταν πριν μερικά χρόνια αποφάσισε ουσιαστικά την διάλυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), του μοναδικού
ελεγκτικού μηχανισμού για την τήρησή της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία και εν μέσω
όλων αυτών δρομολογείται η κατάργηση του καθεστώτος ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα (Β.Α.Ε.) και του αντίστοιχου επιδόματος.
Από την άλλη, πλήρη ισοπέδωση υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης και στο συνταξιοδοτικό, ξεκινώντας αρχικά με την ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης και την σταδιακή κατάργηση του Εφάπαξ, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν ριζικές αλλαγές στην κύρια Ασφάλιση με γνώμονα την διατήρηση των χαμηλών συντάξεων στα επίπεδα εξαθλίωσης, αυξάνοντας
όμως τις συντάξεις στους προνομιούχους και υψηλά αμειβόμενους συγκεκριμένων κατηγοριών
του Δημοσίου. Η αύξηση των ορίων ηλικίας είναι το νέο σχέδιο της κυβέρνησης που τελικά σκοπεύει να αγγίξει το όριο των εβδομήντα (70) ετών.
Επιπλέον πρόβλημα παρουσιάστηκε με τις ρυθμίσεις του άρθρου 30 του Νόμου 4387/2016,
όπου προβλέπεται, η προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλαν αυξημένες εισφορές. Για την
εισφορά αυτή, σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το Ν.4336/2015 με τις γενικές προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης, δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα κανένα πρόσθετο ποσό στη σύνταξή τους.
Όλα τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα την απονομή μικρότερων συντάξεων. Υπάρχει δηλαδή
μια κατάφωρη αδικία σε βάρος τους και ολοφάνερη καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων.
Όσον δε αφορά στους ήδη συνταξιούχους, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης
απονομής συντάξεων έφερε στην επιφάνεια πολλά λάθη στην έκδοση της απόφασης και του
υπολογισμού της σύνταξης. Από την άλλη δεν δίνεται η δυνατότητα για το λάθος υπολογισμού
της σύνταξης να καταθέτουν ένσταση, καθώς δεν υπάρχει αρμόδια επιτροπή ενστάσεων για τις
κύριες συντάξεις. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι, την μόνη δυνατότητα που έχουν είναι να προσφεύγουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη τους, καθώς χρειάζονται
δικηγόρο και παράβολα. Υπάρχει δε τεράστια καθυστέρηση και συσσώρευση υποθέσεων. Αυτό
είναι κατάφορα άδικο για τους συνταξιούχους και πρόθεση λύσης δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
Εν τέλει δεν υπάρχει κανένα άλλο ανάχωμα ούτε τρόπος αντιμετώπισης και μη εφαρμογής
των ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών πέρα από μια σταθερή αταλάντευτη και δυναμική
γραμμή άμυνας του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Άλλωστε, η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι οι εργαζόμενοι ενωμένοι και αποφασισμένοι
καθοδηγούμενοι από την Ομοσπονδία μας ήταν διαχρονικά απέναντι σε όλες αυτές τις κατευθυνόμενες πολιτικές και τακτικές που εφάρμοζαν και εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και με την αντίσταση που πρόβαλλαν κατάφεραν να τις ανακόψουν στην πράξη και να
ανατρέψουν πολλά από τα σχέδιά τους συμβάλλοντας στην προστασία των απειλούμενων εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλος δρόμος πέρα από την διαρκή επαγρύπνηση και
τον αγώνα χωρίς υποχωρήσεις και διασπάσεις με ενωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, αν θέλουμε
να ανακόψουμε την αντιλαϊκή λαίλαπα που έρχεται με μανία από την κυβέρνηση και οδηγεί στη
φτωχοποίηση και την εξαθλίωση του λαού μας.
Μέσα από τις εργασίες του 49ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου μας, θα πρέπει όλες οι δυνάμεις
του εργατικού κινήματος να αφήσουν στην άκρη όποιες τυχόν διαφορές τις χωρίζουν και
ενωμένοι, με ένα κοινό πλαίσιο αγωνιστικής δράσης, με δυναμικούς αγώνες, παρεμβάσεις,
διεκδικήσεις να παλέψουν για να αποκατασταθούν όλες οι αδικίες, να επανακτηθούν τα χαμένα
μας εργασιακά δικαιώματα και να ανακοπεί κάθε διάθεση νέων αντεργατικών μέτρων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους όλοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και ενωτικά με τους υπαλλήλους του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για τα
πιο κάτω:
• Την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ όλων των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών μέτρων που ψηφίστηκαν
κατά την περίοδο των μνημονίων και εφεξής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
{ 3 {
• Γενναίες αυξήσεις στους μισθούς μας, ώστε να αντιμετωπιστεί το κύμα ακρίβειας και αισχροκέρδειας. Επαναφορά των αποδοχών στην προ-μνημονίων περίοδο με ανάλογη αύξηση
του βασικού εισαγωγικού μισθού.
• Μισθολογική αναγνώριση της διετίας 2016- 2017.
• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
• Την ΡΙΖΙΚΗ αλλαγή του φορολογικού συστήματος της χώρας μας, ώστε να μπει ένα τέλος
στη φοροδιαφυγή, την φοροκλοπή και τη φορολογική καταιγίδα που επιβαρύνει εξοντωτικά
μόνο τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες, σε αντίθεση με την οικονομική ελίτ που συνεχίζει να απολαμβάνει τα προνόμιά της.
• Την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του «Αναπτυξιακού» Νόμου που προσβλέπει αποκλειστικά στην ανάπτυξη του μεγάλου Ιδιωτικού κεφαλαίου ισοπεδώνοντας πλήρως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους γενικότερα και παραδίδει Δημοτικές υπηρεσίες στα εργολαβικά-ιδιωτικά συμφέροντα οδηγώντας σε απολύσεις.
• Την κατοχύρωση της μόνιμης και σταθερής εργασίας και την κατάργηση όλων των μορφών
επισφαλούς εργασίας, σε συνδυασμό με τη μονιμοποίηση όλων των μακροχρόνια εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Εργαζόμενοι
με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα.
• Την απελευθέρωση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού με προκήρυξη διαγωνισμών πρόσληψής μέσω Α.Σ.Ε.Π., με πρώτη προτεραιότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Υγεία, την
Παιδεία και την Κοινωνική Ασφάλιση αλλά και σε όσες Δομές συμβάλλουν στην άμβλυνση
των συνεπειών της κοινωνικής εξαθλίωσης.
• Την ΑΜΕΣΗ στήριξη των ανέργων. Καθολική εφαρμογή και αύξηση του Επιδόματος Ανεργίας.
• Την άμεση οικονομική ενίσχυση των Δήμων, καθώς και την άμεση καταβολή-επιστροφή
όλων των παρακρατηθέντων πόρων.
• Την αυστηρή τήρηση της Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.
• Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας
με αξιοκρατία και αντικειμενικά κριτήρια και όχι τις κυβερνητικές προθέσεις της τιμωρίας
ή της επιβράβευσης των ημετέρων και της συρρίκνωσης του Δημοσίου και τον έλεγχο της
Διοικητικής Ιεραρχίας.
• Υπεράσπιση του Δημόσιου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος
Δημόσιας Υγείας. Άμεση και γενναία χρηματοδότηση προκειμένου να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους προς τους δικαιούχους. Αποκατάσταση των μεγάλων απωλειών στις κύριες, Επικουρικές Συντάξεις και στο Εφάπαξ.
• Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς. Άμεσα μέτρα για την ρύθμιση
των δανείων των εργαζομένων που πλέον αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους μετά τη δραματική μείωση των αποδοχών τους.
• Άμεση κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και όλων των χαρατσιών που επιβλήθηκαν σε μισθωτούς
και συνταξιούχους.
• Πλήρη επαναφορά του δικαιώματος των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο και
τους Ο.Τ.Α.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
{ 4 {
Με αυτές τις βασικές θέσεις και προϋποθέσεις διαμορφώνουμε το πλαίσιο δράσης του κλάδου
μας ως εξής:
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

 1. Γενναίες αυξήσεις στους μισθούς μας.
 2. Επαναφορά του 13ουκαι 14ου μισθού.
 3. Μισθολογική αναγνώριση της διετίας 2016-2017.
 4. Επαναφορά των 37,5 ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών.
 5. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
 6. Άμεση αύξηση του ποσού του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Καμία
  κατάργηση ή περικοπή από τους σημερινούς δικαιούχους. Ένταξη στους δικαιούχους του
  επιδόματος και υπαγωγή στο καθεστώς ασφάλισης των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) και άλλων ειδικοτήτων εργαζομένων λόγω της φύσης της εργασίας τους. Οι
  συνεχείς παρατάσεις στην καταβολή του αποτελούν εμπαιγμό για τους εργαζόμενους της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 7. Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4354/2015 σχετικά με την μισθολογική εξέλιξη του
  προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε. σύμφωνα με
  το άρθρο 4 του Ν.3660/2008, ώστε να συνεχιστεί (διατηρηθεί) η χορήγηση των πλασματικών
  μισθολογικών κλιμακίων.
 8. Αναγνώριση των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ως προϋπηρεσία με όλες τις συνέπειες.
 9. Προσμέτρηση του χρόνου απασχόλησης των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. με Συμβάσεις
  Μίσθωσης Έργου, εξαρτημένης εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής με τον Ο.Α.Ε.Δ.,
  την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το
  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Κ.Ε.Δ.Ε., κατά το χρονικό διάστημα 1997-1999 για την προετοιμασία και επιτυχή υλοποίηση του Ν.2539/1997 (Πρόγραμμα Ι.
  Καποδίστριας), ως προϋπηρεσία για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη καθώς και ως
  συντάξιμης υπηρεσίας.
 10. Αναγνώριση μισθολογικά και βαθμολογικά όλων των χρόνων προϋπηρεσίας που είχαν
  στον Ιδιωτικό Τομέα και αποτελούσε τυπικό προσόν για την πρόσληψη τους στους Ο.Τ.Α.
  Α΄ Βαθμού των Λογιστών, για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος (προκήρυξη
  7/5Κ/2003).
 11. Αποσύνδεση του μισθού από την αντιδραστική αξιολόγηση και στοχοθεσία. Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη.
 12. Οι δαπάνες για την ανανέωση του Π.Ε.Ι. και της κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου των Δημοτικών υπαλλήλων να βαρύνουν τους Δήμους.
 13. Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (υπερωριακή εργασία) όπως ισχύει, ώστε
  να μην υπάρχει περιορισμός στην υπερωριακή απασχόληση σε όσες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
  Α΄ Βαθμού (Καθαριότητα, Νεκροταφεία, Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Σταθμοί
  Μεταφόρτωσης κ.λπ.) λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα, σε 24ωρη βάρδια σύμφωνα με
  τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007.
 14. Αύξηση της αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης, της απασχόλησης κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες, καθώς και της απασχόλησης νυκτερινού ωραρίου.
 15. Αυστηρή εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν.3979/2011 που προβλέπει την κατά προτεραιότητα
  καταβολή των αποδοχών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
 16. Υπεράσπιση του Δημόσιου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος Δημόσιας Υγείας. Άμεση και γενναία χρηματοδότηση προκειμένου να ανταποκριθούν
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
  { 5 {
  στις υποχρεώσεις τους προς τους δικαιούχους. Αποκατάσταση των μεγάλων απωλειών
  στις κύριες, επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ. Να σταματήσει και να ανακληθεί κάθε
  Νομοθετική πρωτοβουλία για την ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης. Μείωση των
  ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Στήριξη των εσόδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό και αντιμετώπιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης με κοινωνικούς και
  όχι δημοσιονομικούς όρους. Συνολικός σχεδιασμός και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του
  e-Ε.Φ.Κ.Α., για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες και να βελτιώσουν
  την καθημερινότητα των ασφαλισμένων.
 17. Κατάργηση της διάκρισης που υπάρχει στη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, όπου
  οι υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. ανεβαίνουν ένα μισθολογικό κλιμάκιο κάθε δυο (2)
  χρόνια ενώ οι Δ.Ε. και Υ.Ε. κάθε τρία (3) χρόνια. Μισθολογική εξέλιξη για όλους κάθε δυο (2)
  χρόνια υπηρεσίας.
 18. Κατάργηση της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας»,
  σύμφωνα με την οποία οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Ο.Τ.Α., καθώς και οι υπάλληλοι όλων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ.,
  πληρώνουν ένα χαράτσι κάθε μήνα που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων.
 19. Άμεση κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και όλων των χαρατσιών που επιβλήθηκαν σε μισθωτούς
  και συνταξιούχους. Επαναφορά του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
 20. Αύξηση και επέκταση του επιδόματος παραμεθορίου στο σύνολο των υπαλλήλων.
 21. Κατάργηση όλων των μη ανταποδοτικών εισφορών (Τ.Π.Δ.Υ., Ο.Α.Ε.Δ., Εισφορά Αλληλεγγύης της περ.α της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας, κ.λπ.).
 22. Αναγνώριση και μισθολογικά της προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα.
 23. Κατάργηση των αντεργατικών Νόμων Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Αχτσιόγλου.
 24. Άμεση αντιμετώπιση των δαπανών μετακίνησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων, κυρίως
  Καλλικρατικών, Νησιωτικών ή Ορεινών Δήμων που αναγκάζονται καθημερινά να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν στην έδρα του Δήμου όπου είναι υποχρεωμένοι από 1-1-2011 να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Νομοθετική ρύθμιση χορήγησης «πάγιων οδοιπορικών» για τις «εντός έδρας» κινήσεις εντός της έδρας-πόλης της υπηρεσίας, σε
  όλους τους συναδέλφους, που ασκούν καθήκοντα που τους υποχρεώνουν σε μετακινήσεις
  για υπηρεσιακούς λόγους με την χρήση ιδιόκτητων μέσων μεταφοράς.
 25. Αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης στις περιπτώσεις χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου για την
  εκτέλεση της υπηρεσίας κατ’ ελάχιστο στα 0,40 €/χλμ, ώστε να καλύπτεται το πολύ αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και των φθορών, της συντήρησης κ.λπ. των οχημάτων μας.
 26. Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης κατά 50%. Οι ημερήσιες αποζημιώσεις των 40,00 €
  ή 20,00 € ή 10,00 € κατά περίπτωση αποτελούν εμπαιγμό για τις ανάγκες των εργαζομένων.
 27. Προπληρωμή όλων των εξόδων και αποζημιώσεων κίνησης. Διπλασιασμό των ημερών
  μετακίνησης εκτός έδρας ανά έτος για όλες τις ειδικότητες. Αναπροσαρμογή της ανώτατης
  αποζημίωσης ξενοδοχείων, ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Να θεωρείται εκτός έδρας
  μετακίνηση και η άνω των τριάντα (30) χιλιομέτρων για την ηπειρωτική χώρα. Να θεωρείται ως έδρα του μισθωτού ο τόπος όπου παρέχει την εργασία του και σε κάθε περίπτωση ο
  πραγματικός τόπος εκκίνησης της μετακίνησης του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σχετικές στρεβλώσεις. Να μειωθεί η χιλιομετρική απόσταση στα 120 χλμ ως προϋπόθεση κάλυψης εξόδων διανυκτέρευσης.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
  { 6 {
  B. ΘΕΣΜΙΚΑ:
 28. Καθορισμός ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  (Κώδικας Αυτοδιοίκησης) που να υπερασπίζεται το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των
  υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
 29. Θεσμική κατοχύρωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και των Ειδικών
  Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) που υπογράφει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Κατάργηση
  της διάταξης που επιτρέπει σε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις με μια δήλωσή τους να
  προσχωρούν, σφετερίζοντας τις Σ.Σ.Ε. που υπογράφει μετά από αγώνες η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 30. Διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού Κώδικα των Υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, με την συνεχή επιμόρφωση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, με σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια να ανατίθεται στο νεοσυσταθέν «Ινστιτούτο Ερευνών
  και Μελετών (Ι.Ε.Μ.) της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.». Ενός Κώδικα που θα καλύπτει τις ανάγκες των
  εργαζομένων, που θα διασφαλίζει σταθερές εργασιακές σχέσεις, τα δικαιώματα των εργαζομένων που θα δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
 31. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την αντιμετώπιση των τεραστίων ελλείψεων και
  της ερήμωσης που παρατηρούνται σε πολλές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων αλλά και της εφαρμογής της κινητικότητας. Αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και των Συμπράξεων Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Απελευθέρωση των
  προσλήψεων μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες και Δομές των Δήμων. Προστασία
  των εργαζομένων ΑΜΕΑ.
 32. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζόμενων που απασχολούνται για πολλά χρόνια με
  επαναλαμβανόμενες συμβάσεις μέσω των Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. (Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-
  Μ.Ε.Α., ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, Π.Α.Γ.Ο., Σχολικές Καθαρίστριες, Καθαριότητα κ.λπ.) που αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 33. Κατάργηση της «διάταξης Βορίδη» (άρθρο 37 του Ν.4915/2022), η οποία υποχρεώνει τους
  Δήμους να εξαντλούν κάθε ένδικο μέσο κατά δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν εργασιακές διεκδικήσεις εργαζομένων.
 34. Κατάργηση κάθε σχετικής διάταξης με την ίδρυση και λειτουργία των «Αναπτυξιακών Οργανισμών», ώστε να μπει τέλος σε κάθε προσπάθεια εκχώρησης αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.
  άμεση ή έμμεση.
 35. Υποχρεωτική σύνταξη νέων σύγχρονων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), σε
  όλους τους Ο.Τ.Α. όπου θα προβλεφθούν εκ νέου κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις
  ανάγκες κάθε Δήμου για την σωστή λειτουργία του.
 36. Άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αξιοκρατική και με διαφάνεια επιλογή των Προϊσταμένων σε όλες τις οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού προκειμένου να μπει οριστικό τέλος στις αυθαίρετες τοποθετήσεις από τους αιρετούς.
 37. Νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Η
  αξιολόγηση να έχει μοναδικό στόχο την αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων και των
  υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Όχι σε συγκριτική- τιμωρητική αξιολόγηση που στόχο έχει την συρρίκνωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της. Άμεση ενεργοποίηση της Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε με την
  κοινή Υπουργική Απόφαση του 2019 για την εξειδίκευση της εφαρμογής των Ν.4369/2016
  και Ν.4440/2016 στους Δήμους της χώρας, με στόχο να ληφθούν υπόψη το εύρος των αρμοδιοτήτων και οι ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων κατά την άσκηση των
  καθηκόντων τους.
 38. Κατάργηση της παρ.δ του άρθρου 46 του Ν.4674/2020 σύμφωνα με την οποία η επιλογή
  Προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος, διενεργείται από τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στα οποία συμμετέχει
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
  { 7 {
  ο Γενικός Γραμματέας του οικείου Δήμου και εν ελλείψει ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
  της έδρας του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με αναπληρωτή το Γενικό Γραμματέα άλλου Δήμου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος ορίζεται από τον Συντονιστή
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατάργηση της δομημένης συνέντευξης, ο συντελεστής της
  οποίας υπερκαλύπτει κάθε τυπικό προσόν των υποψηφίων προϊσταμένων οδηγώντας σε
  γενικευμένα φαινόμενα αναξιοκρατίας και κομματισμού.
 39. Κατάργηση του θεσμικού πλαισίου, βάσει του οποίου η αξιολόγηση των υπαλλήλων συνδέεται με την μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και την επιλογή τους
  σε θέσεις ευθύνης, όπως ενδεικτικά το θεσμικό αυτό πλαίσιο αποτυπώνεται στις διατάξεις
  του άρθρου 12 του Ν.4354/2015, της παρ.5 του άρθρου 82 και των άρθρων 83, 84, 85 του
  Ν.3528/2007, καθώς και τα άρθρα 87,88 και 89 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν.
 40. Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν.4808/2021) που περιστέλλει εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες.
 41. Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των
  εργαζόμενων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Τροποποίηση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και
  Ασφάλεια των εργαζομένων (Ν.3850/2010) στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής του άρθρου 97 του Ν.4483/2017, που είχε συγκροτηθεί στο Υπουργείο
  Εσωτερικών και συμμετείχε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και η Κ.Ε.Δ.Ε. Αυστηρή τήρηση της ισχύουσας
  Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων μετά και τα συνεχή θανατηφόρα
  Εργατικά Ατυχήματα. Άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αρνούνται συστηματικά να την
  εφαρμόσουν. Δεσμευτική διαδικασία καταγγελιών, ελέγχων και πορισμάτων, με άμεση κοινοποίηση στον Εισαγγελέα. Να συνταχθούν άμεσα και υποχρεωτικά Εκθέσεις Επαγγελματικού Κινδύνου και Επαγγελματικών Ασθενειών. Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού
  των Δήμων που μέσω της απαξίωσης του αποτελεί σημαντικό παράγοντα επικινδυνότητας
  για εργαζόμενους και πολίτες.
 42. Νομοθετική αναγνώριση του Εργατικού Ατυχήματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας
  στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
 43. Διαφωνούμε και αντιδρούμε σε κάθε προσπάθεια επιβολής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
 44. Κατάργηση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου. Άμεση επαναφορά του Προληπτικού και
  Κατασταλτικού Ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
  Κατάργηση των άρθρων 203 και 204 του Ν.4555/2018 όπου προβλέπεται ότι, οι Προϊστάμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού έχουν την κύρια και αποκλειστική
  ευθύνη για όλα τα οικονομικά θέματα, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τους αιρετούς. Η
  μεταβίβαση όλων των ευθυνών στους υπαλλήλους σε συνδυασμό με την κατάργηση του
  Προληπτικού Ελέγχου καθιστά αναπόφευκτα τους Π.Ο.Υ. εξιλαστήρια θύματα. Σε κάθε άλλη
  περίπτωση οι αρμόδιοι υπάλληλοι που επιφορτίζονται με τον έλεγχο εκκαθάρισης, έκδοση
  και πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων θα πρέπει να ευθύνονται για κάθε ζημιά που προκαλείται μόνο από βαριά αμέλεια ή δόλο, όπως ισχύει για τους υπαλλήλους του υπόλοιπου
  Δημόσιου Τομέα (άρθρο 85 του Ν.4446/2016).
 45. Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής σχέσης εργασίας προγραμμάτων ανακύκλωσης των
  ανέργων, καθώς και ενοικιαζόμενης εργασίας. Μια ενιαία και μόνιμη σχέση εργασίας (Δημοσίου Δικαίου) με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα.
 46. Να μπει τέλος στις συνεχείς αποφάσεις των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για την ιδιωτικοποίηση του
  Ηλεκτροφωτισμού (LED) και των Υπηρεσιών Πρασίνου.
 47. Υπεράσπιση με κάθε τρόπο και διαδικασία του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της
  Διαχείρισης των Στερών Αποβλήτων, καθώς θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας (Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος κ.λπ.) όπου οι επιλογές μέχρι σήμερα κυβέρνησης, Περιφερειαρχών και Δημάρχων,
  είναι οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) και η εισαγωγή της θερμικής
  επεξεργασίας (καύση).
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
  { 8 {
 48. Περιφερειακό σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων με προσδιορισμένους χώρους και πληθυσμιακές ενότητες που να εξυπηρετούν συνολικά την Αττική, με Δημόσιο
  και Κοινωνικό χαρακτήρα και με βάση την διαλογή στη πηγή. Στο ΠΕ.Σ.Δ.Α. τα μεγάλα έργα,
  όπως οι Χ.Υ.Τ.Υ. και οι Μ.Ε.Α. θα πρέπει να είναι ονοματισμένα και με σχετικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τη δυναμικότητά τους.
 49. Άμεση χωροθέτηση νέων χώρων τελικής διάθεσης στην Αττική που έχουν καθυστερήσει
  απαράδεκτα με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον σοβαρός κίνδυνος να οδηγηθούμε σε κρίση
  απορριμμάτων που θα αποτελέσει υγειονομική βόμβα τεραστίων διαστάσεων. Βρισκόμαστε στο τέλος του 2023 και η εξάντληση του χώρου της Β΄ Φάσης στο Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής είναι
  πλέον θέμα λίγων μηνών, με ορατό τον κίνδυνο να μην έχουμε χώρο εναπόθεσης των 5.500
  χιλιάδων τόνων απορριμμάτων ημερησίως που διαχειρίζεται ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
 50. Άμεση χωροθέτηση των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) που προβλέπονται στον ΠΕ.Σ.Δ.Α., ώστε τα έργα να καταστούν ώριμα προς χρηματοδότηση. Για τις μονάδες αυτές και όπου η χρηματοδότηση δεν επαρκεί να διατεθούν κονδύλια από το Πρόγραμμα
  Δημοσίων Επενδύσεων.
 51. Το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων χωρίς ανοχή σε
  οποιαδήποτε προσπάθεια αδειοδότησης ιδιωτικής μονάδας που βρίσκεται εντός της Ο.Ε.Δ.Α.
  Φυλής.
 52. Άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση και τους φορείς των Ο.Τ.Α. για την
  προώθηση κατασκευής των Κ.Δ.Α.Υ. και των μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, που προβλέπονται στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς και να μην περιορίζονται στην κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ.
 53. Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α.). Ενίσχυση του ρόλου της εγκατάστασης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την αποτέφρωση.
  Προστασία της υγείας των πολιτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, από την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους. Να συμπεριλάβουν οι Δήμοι νέες δράσεις στο επίπεδο των τριών βασικών προτεραιοτήτων της ιεράρχησης (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση-κομποστοποίηση).
 54. Άμεση επιστροφή της αρμοδιότητας της Ανακύκλωσης στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με διεύρυνση του αντικειμένου, σύμφωνα με τις προτάσεις και των Οικολογικών Οργανώσεων.
 55. Συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.).
 56. Κατάργηση του Νομοθετικού πλαισίου του άρθρου 61 του Ν.3979/2011, άρθρο 178 του
  Ν.4635/2019, άρθρο 117 του Ν.4674/2020 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 57 του
  N.4795/2021 με το οποίο επιχειρείται η εκχώρηση της αποκομιδής και μεταφοράς των
  στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και
  δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και
  ανακομιδής νεκρών σε ιδιώτες και η κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα
  των συγκεκριμένων δημοτικών αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών.
 57. Κατάργηση του Νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 178 του Ν.4635/2019, άρθρο 117 του
  Ν.4674/2020 και άρθρο 40 του Ν.4735/2020) που δίνει το δικαίωμα στους Δήμους, μέσω
  των Οικονομικών Επιτροπών να ιδιωτικοποιούν υπηρεσίες και αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. και
  να εκχωρούν τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό σε ιδιώτες.
 58. Κατάργηση του άρθρου 13 του Νόμου 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας
  δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσονται οι «ιδιώτες-επενδυτές» από τα ανταποδοτικά τέλη των Δήμων.
 59. Κατάργηση του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που δίνει το δικαίωμα στους Δήμους, μέσω των
  Οικονομικών Επιτροπών (Ο.Ε.) να εκχωρούν τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό σε ιδιώτες.
 60. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 43 του Ν.4257/2014 για την εκχώρηση και ενεχυρίαση
  των ανταποδοτικών τελών.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
  { 9 {
 61. Κατάργηση του Νόμου για την υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων από Αναπτυξιακούς Οργανισμούς (Ν.4674/2020 όπως τροποποιήθηκε με τον
  Ν.4735/2020).
 62. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 100 παρ.1 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε
  από το άρθρο 84 του Ν.4483/2017 και από το άρθρο 69 του Ν.4795/2021), σύμφωνα με την
  οποία «Tο αρμόδιο για τον διορισμό όργανο μπορεί, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους Προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων.»
  Δηλαδή κατάργηση της διακριτικής ευχέρειας του Δημάρχου να ορίζει επί ομοιόβαθμων
  όποιον θέλει, οπότε η αναπλήρωση να γίνεται από τον ανώτερο κατά βαθμό Προϊστάμενο
  των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιόβαθμων από τον Προϊστάμενο που έχει
  ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου.
 63. Συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στους Δήμους στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 η οποία ασκεί έλεγχο νομιμότητας, στις αποφάσεις του Γενικού
  Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επί των ειδικών διοικητικών προσφυγών.
 64. Κατάργηση της παρ.3 του άρθρου 52 του Ν.4674/2020, (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Ν.4795/2021), σύμφωνα με την οποία η νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε
  περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων, για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος
  του εναγόμενου υπαλλήλου, ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης αρχής.
 65. Επαρκή στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών (Τ.Υ.) και των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)
  με Μηχανικούς όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων, καθώς και με το αναγκαίο προσωπικό όλων των εμπλεκομένων κλάδων, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας κατά προτεραιότητα από επιλαχόντες της προκήρυξης 13Κ/2021 και επιτυχόντες του πρόσφατου γραπτού
  διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π..
 66. Τροποποίηση του Ν.5021/2023 σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται απαραίτητες ειδικότητες, όπως οι Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες και οι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Π.Ε. και Τ.Ε. κ.α.
 67. Κατάργηση του νομικού πλαισίου που επιτρέπει τις προσωρινές και νομικά επισφαλείς ή
  αμφισβητούμενες λύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους Έργου, ή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ή στους «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» με τις οποίες θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική
  άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής, κ.λπ.).
 68. Επανεξέταση των επιπέδων της λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) από τους
  Δήμους σε συνάρτηση με τη λειτουργία των Παρατηρητηρίων Δόμησης.
 69. Κωδικοποίηση και απλοποίηση της πολεοδομικής Νομοθεσίας, προσβάσιμης σε όλους.
  Ειδικά μετά τον πρόσφατο Ν.5021/2023 έχουν δημιουργηθεί πρόσθετα προβλήματα, όπως
  η συνέχιση της Διοικητικής Υποστήριξης, οι Διαδημοτικές Συμβάσεις κ.λπ. Υποχρεωτική
  προέγκριση άδειας για όλες τις Κατηγορίες (1,2 και 3) από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης
  (Υ.ΔΟΜ.).
 70. Απαλλαγή από τις αποκλειστικές προθεσμίες ολίγων ημερών, που προβλέπει κατά περίπτωση ο νέος Πολεοδομικός Νόμος 4759/2020, οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και ανεδαφικές, τουλάχιστον μέχρι να συγκροτηθούν και να στελεχωθούν οι υπηρεσίες.
 71. Συγκρότηση υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας σε όλους τους Δήμους, άμεση παρέμβαση
  για την επίσπευση στις προσλήψεις προσωπικού.
 72. Κατάργηση του Εσωτερικού Ελέγχου. Η ανάθεση του «Εσωτερικού Ελέγχου», που ουσιαστικά αφορά τον διοικητικό έλεγχο όλων των υπηρεσιών, με αδιαφανείς διαδικασίες, είτε
  σε συγκεκριμένα «Γραφεία» ιδιωτών, είτε σε καθοδηγούμενα «Αυτοτελή Τμήματα» πλήρως
  ελεγχόμενα από τον Δήμαρχο, δεν είναι αποδεκτός. Οι αιρετοί αφού κατάργησαν τον προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο εισάγουν έλεγχο κομμένο και ραμμένο στα «μέτρα τους».
 73. Κατάργηση του «Νόμου Γαβρόγλου» για την υποχρεωτική δίχρονη Προσχολική Αγωγή και
  την υποχρεωτική ένταξη των Προνηπίων στα Νηπιαγωγεία.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
  {10 {
 74. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας (εξοπλισμός, σύγχρονα και λειτουργικά κτίρια κ.λπ.)
  και αυστηρή τήρηση αναλογιών Νηπίων-Βρεφών και Παιδαγωγών σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και λήψη αυστηρών μέτρων για όσους
  δεν τις εφαρμόζουν ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διαβίωση των παιδιών μέσα στους
  Παιδικούς Σταθμούς.
 75. Κατάργηση των τροφείων.
 76. Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Παιδαγωγών Προσχολικής Αγωγής.
 77. Υπεράσπιση και διεύρυνση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
 78. Πλήρη απλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των εργαζομένων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και σε άλλες υπηρεσίες των οικείων Δήμων, που μέχρι
  σήμερα παρέχεται με βάσει τη διαδικασία της παρ.3α του άρθρου 261 του Ν.4555/2018,
  έτσι ώστε να μπορούν να μετακινούνται άμεσα για να σταδιοδρομούν και να αξιοποιούνται
  και σε άλλες οργανικές μονάδες χωρίς να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης κλάδου. Ισότιμη
  υπηρεσιακή εξέλιξη στη Διοικητική Ιεραρχία άλλων Διευθύνσεων και Τμημάτων με βάση
  τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του κάθε Δήμου, δυνατότητα που ήδη παρέχεται με το άρθρο 29 του Ν.4369/2016.
 79. Είμαστε αντίθετοι στην μεταφορά ιεραρχικά και οργανικά των υπαλλήλων Διεκπεραίωσης
  Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην στελέχωση εκατοντάδων Κ.Ε.Π. πανελλαδικά, με άτομα εξωτερικών ιδιωτών αναδόχων για την
  παροχή υπηρεσιών του έργου «Δράσεις αξιοποίησης υπηρεσιών του GOV.GR» μεταξύ των
  οποίων περιλαμβάνονται και «προτάσεις ανακατανομής στελεχών των Κ.Ε.Π. ανάλογα με τις
  ανάγκες» αλλά και «εκπαίδευση υπαλλήλων των Κ.Ε.Π.» και στην μετατροπή των Κ.Ε.Π. σε
  Κέντρα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ευάλωτων Ομάδων στη Ψηφιακή Διακυβέρνηση, κάτι
  το οποίο δεν προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κ.Ε.Π., με ταυτόχρονη
  ανάθεση του έργου σε ιδιώτες με δικό τους εξοπλισμό, για να ενημερώνουν τους πολίτες
  σχετικά με την πύλη GOV.GR. Εν κατακλείδι, σε κάθε ενέργεια που προετοιμάζει και αποσκοπεί στην πλήρη ιδιωτικοποίηση των Κ.Ε.Π.!
 80. Συμπερίληψη των αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών στις εξαιρέσεις του άρθρου 4,
  παρ.4 του Ν.4440/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ώστε να δύνανται οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών να απευθύνουν αιτήσεις αποσπάσεων-μετατάξεων στην Κεντρική
  Επιτροπή Κινητικότητας με κοινωνικά κριτήρια.
 81. Να σταματήσει η περικοπή πόρων από τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού σε συνδυασμό με την προσθήκη αρμοδιοτήτων, καθώς με την πολιτική αυτή οδηγούνται μαθηματικά σε θεσμική και
  οικονομική εξαθλίωση.
 82. Συνεχής επιμόρφωση του υπηρετούντος προσωπικού μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης
  του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
 83. Καθιέρωση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ουσιαστικού
  διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων και του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  Γ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ:
  • Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων απαιτεί ΤΩΡΑ ενεργούς εργαζόμενους, συμμετοχική διαδικασία, δημοκρατική λειτουργία στο εσωτερικό του, συνδικαλιστική αυτογνωσία, σύνθεση στις απόψεις, ενότητα στη δράση, αλληλεγγύη στη διεκδίκηση, για να
  έχει μαζικούς, ενωτικούς και αποτελεσματικούς αγώνες. Η παρέμβασή μας στο οργανωτικό
  επίπεδο κατ’ αρχήν πρέπει να απαντήσει στην ανάγκη μίας και ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν εργασιακή σχέση
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
  {11 {
  διάρκειας, με παράλληλη βέβαια διασφάλιση της εκπροσώπησής μας, χωρίς σκοπιμότητες
  και αλλοιώσεις σε όλα τα επίπεδα (Πρωτοβάθμιος Σύλλογος – Ομοσπονδία – Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
  • Αναγκαιότητα της ουσιαστικής λειτουργίας των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ. Κι αυτό
  γιατί από 1-1-2011 και την εφαρμογή του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», αλλά και του
  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» είναι αναγκαίος όσο ποτέ άλλοτε ο συντονισμός και η δράση του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού σε επίπεδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ που για μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να υπάρξει ενοποίηση όλων των αγωνιστικών δυνάμεων.
  • Η έναρξη του διαλόγου και των διαδικασιών για την ύπαρξη μιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στο Α’ και Β’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης, πάντοτε με τη συνεργασία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της
  Ομοσπονδίας των εργαζομένων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
  • Η μετατροπή του Κοινωνικού Πολύκεντρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης προκειμένου το συνδικαλιστικό κίνημα των Δημοσίων Υπαλλήλων να διαμορφώνει
  και να τεκμηριώνει το συνδικαλιστικό του λόγο, άλλα και δομημένες προτάσεις με βάση τη
  διεθνή εμπειρία και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας.
  • Η οργανωτική ανασυγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων θα πρέπει συντονισμένα να
  υπάρξει μέσα από συνεννόηση και δημοκρατικές διαδικασίες ενοποίηση όλων των δυνάμεων των εργαζομένων σε ένα Σύλλογο ανά Δήμο, καθώς τα προβλήματα θα οξυνθούν και η
  πολυδιάσπαση το μόνο που θα έχει ως αποτέλεσμα θα είναι η εσωστρέφεια και όχι η αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων των εργαζομένων.
  Υπάρχει αναγκαιότητα να συμφωνήσουμε σε ένα πλαίσιο οργανωτικής δομής του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που για μας διαμορφώνεται ως εξής:
 84. Στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης κάθε Δήμος και ένας Σύλλογος με στόχο τη σύνθεση και την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων
  στη δράση και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
 85. Στους μεγάλους Δήμους (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο κ.λπ.) θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το συνεχιζόμενο κλίμα πολυδιάσπασης και της ίδρυσης νέων Συλλόγων με κύριο κριτήριο της ενδοκλαδικές ή προσωπικές αντιθέσεις.
 86. Μετά τις συνενώσεις-συγχωνεύσεις των Δήμων αλλά και τις τελευταίες διασπάσεις, θα
  πρέπει να υπάρχει ενιαία οργανωτική δομή των πρωτοβάθμιων Συλλόγων όλης της χώρας
  στην κατεύθυνση ύπαρξης ενός Συλλόγου ανά Δήμο.
  Βασικές μας αρχές για την οργανωτική ανασυγκρότηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι:
  • Η καθιέρωση στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που θα επιτρέπει να αποτελέσει και καταστατική διάταξη.
  • Να μην επιτρέπεται η εγγραφή στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Πανελλαδικού
  ή κλαδικού χαρακτήρα.
  • Η εγγραφή νέων Συλλόγων-Μελών στη δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου μέχρι τις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  του έτους, πριν την έναρξη των διαδικασιών για την εκλογή Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.
  • Η ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τα
  οποία καλούνται να αναλάβουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και δράση του συνδικαλιστικού κινήματος σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
  • Την ίδρυση και λειτουργία των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για τον συντονισμό και την κοινή δράση του συνδικαλιστικού κινήματος
  των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού σε επίπεδο Περιφέρειας.
  • Την απόκτηση οικονομικής αυτοδυναμίας των συνδικάτων, μέσα από ισχυρότερες δομές
  που για τους εργαζόμενους εγγυώνται ασφάλεια και αποτελεσματικότερη παρέμβαση και
  συμβάλλουν έτσι στην πύκνωση των δυνάμεών τους, καθώς και με λήψη συγκεκριμένων
  μέτρων, όπως αυτό της εφαρμογής των διατάξεων (Σ.Σ.Ε. και Ειδικών Σ.Σ.Ε.) για την παρα-
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
  {12 {
  κράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς μέσα από τη μισθοδοσία. Η οικονομική αυτοδυναμία
  είναι αναγκαίος όρος για να μπορούν τα συνδικάτα να προωθούν τα όλο και πιο απαιτητικά
  προγράμματα δράσης τους.
  • Την ενίσχυση του συνδικαλιστικού στελεχιακού δυναμικού με νέες γνώσεις, με νέες δεξιότητες που με την αξιοποίηση της τεχνολογίας θα συμβάλλουν στην προώθηση των στόχων
  του συνδικαλιστικού κινήματος στην άμεση, καθολική, έγκυρη ενημέρωση, αλληλοτροφοδότηση με τα μέλη των συνδικάτων και τους εργαζόμενους. Η καθολική χρήση του διαδικτύου από όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη για άμεση επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή των
  θέσεων του συνδικαλιστικού κινήματος προβάλλει σήμερα επιτακτική ανάγκη.
  • Οφείλει επίσης το συνδικαλιστικό κίνημα να διατηρεί ανοικτό μέτωπο, κατά των φαινομένων διαφθοράς, πελατοκρατείας, παραγοντισμού. Οφείλει δε να αναδείξει την ηθική διάσταση της συλλογικής δράσης με την ίδια τη στάση, τη συμπεριφορά, την έκφραση και τη δράση
  των συνδικαλιστικών στελεχών.
  • Την αναβάθμιση των Διεθνών Σχέσεων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την συγκρότηση μέσω καταστατικής διάταξης Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων. Αντικείμενο λειτουργίας της Γραμματείας
  Διεθνών Σχέσεων θα είναι μια νέα σχέση επικοινωνίας και συνεργασίας με τα συνδικάτα των
  άλλων Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και άλλων χωρών που σήμερα ζουν μια νέα πραγματικότητα. Ουσιαστική συμμετοχή και μεγαλύτερη παρέμβαση τόσο στα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα όσο
  και στις επιτροπές που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Συνάδελφοι,
  Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Δημόσιο αλλά και την Ελληνική κοινωνία, αντιστάθηκαν σθεναρά
  με αποφασιστικότητα, μέσα από διαρκείς αγώνες, βάζοντας, σε πολλές των περιπτώσεων,
  φραγμούς στις πολιτικές της ακραίας λιτότητας και στα αντεργατικά και αντιλαϊκά σχέδια τους.
  Η συνέχιση των αντιλαϊκών πολιτικών από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και από τη
  σημερινή, που τις ασκεί πιο σκληρά από ποτέ και οι επιπτώσεις τους σε όλες τις εκφάνσεις του
  εργασιακού βίου, αλλά και της καθημερινότητας των εργαζομένων και ολόκληρης της Ελληνικής κοινωνίας, αποδεικνύουν συνεχώς την σκληρότητα, την αδικία και το αδιέξοδο αυτών των
  πολιτικών επιλογών που οδηγούν στην φτωχοποίηση και την εξαθλίωση του Ελληνικού λαού.
  Η σκληρή αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική που ασκείται όχι μόνο δεν φέρνουν την ευαγγελιζόμενη ανάπτυξη, αλλά αντίθετα επιβάλουν νέα σκληρότερα μέτρα και βυθίζουν ολοένα και
  πιο βαθιά στην ύφεση, την φτώχεια και την εξαθλίωση την Ελληνική κοινωνία.
  Το Εργατικό–Συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αναδιατάξει τις δυνάμεις του και να οργανώσει με την εμπειρία του παρελθόντος νέες παρεμβάσεις. Είναι υποχρέωση όλων μας. Μόνο
  με τη συνέχιση και την ένταση του αγώνα μας, μαζικά, ενωτικά και διεκδικητικά θα μπορέσουμε
  να αποκαταστήσουμε, να προστατεύσουμε και να διευρύνουμε τα μισθολογικά, θεσμικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματά μας.
  Μόνο τότε θα ανατρέψουμε στην πράξη τις πολιτικές λιτότητας, καταστολής και φίμωσης
  που μας επιβάλουν οι κυβερνήσεις και θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε, αλλά και να διευρύνουμε τις κοινωνικές κατακτήσεις, τα Δημόσια αγαθά και το Κοινωνικό κράτος. Άλλωστε,
  η ιστορική διαδρομή του συνδικαλιστικού κινήματος και ειδικά της Ομοσπονδίας μας, που έχει
  αποδειχτεί μια από τις δυναμικότερες Ομοσπονδίες του Δημοσίου τομέα, έχει δείξει ότι όταν κινείται ενωτικά και οργανωμένα και διεκδικεί έχει κατακτήσεις και νίκες.
  Συνάδελφοι,
  Απευθύνω κάλεσμα ενότητας και αγώνα σε όλους. Διότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η ταξική
  ενότητα, ο αγώνας και η μαζική συμμετοχή όλων των δυνάμεων της εργασίας είναι ο μοναδικός
  δρόμος για την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.
  Με το σύνθημα ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ-ΑΓΩΝΑΣ-ΑΝΥΠΑΚΟΗ ας γίνει το 49ο
  Ενδιάμεσο Συνέδριο της
  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αφετηρία νέων δυναμικών αγώνων, για να πάρουμε πίσω ότι μας ανήκει. Για την
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
  {13 {
  χάραξη μιας νικηφόρας πορείας μακριά από μικροπαραταξιακά οφέλη που θα δίνει οριστικές
  λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουμε ταχθεί να
  υπηρετούμε.»
  Για:
  ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣΜΙΣΘΟΥΣ
  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
  ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΜΑΣ
  ΟΧΙ στον ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΜΕΣΑΙΩΝΑ
  ΓΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΟΥΣ
  ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ:
  το 49ο
  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ της ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
  να ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ µιαΝΕΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ των ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ
  Το Προεδρείο του 49ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
  Υ.Γ.: Το Πρόγραμμα Δράσης ψηφίστηκε στο 49 ο
  Ενδιάμεσο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
  που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2023.