-Συνεχείς παρεμβάσεις προκειμένου να συμβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος:
– Αναβάθμιση της αισθητικής της πόλης με αναπλάσεις και παρεμβάσεις προκειμένου να καταστεί καθαρή, λειτουργική και ασφαλής στους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους με ιδιαίτερη έμφαση στον επαρκή ηλεκτροφωτισμό.
– Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την έγκαιρη μετακίνηση των δημοτών με
αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς σε επαρκή δρομολόγια και με γνώμονα την
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των δύο κοινοτήτων.
– Σχεδιασμός, ωρίμανση και άμεση υλοποίηση μελετών σχετικών με την εύρυθμη
κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων.
– Ανάδειξη και να ενθάρρυνση των Εναλλακτικών μορφών μετακίνησης (πεζοί, ποδήλατο κλπ)