Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη

                         Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης