Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού λαμβάνοντας υπόψη: 

  1. Την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69239/29-10-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4777/Β΄/29-10-2020) ¨Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4709).
  2. Την υπ. αριθ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4829/2-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
  3. Την υπαγωγή της Περιφέρειας Αττικής στο Επίπεδο Β’ – Αυξημένου Κινδύνου.
  4. Τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.
  5. Τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας covid-19.
  6. Την προστασία της υγείας των πολιτών.

Αποφασίζει με την υπ. αριθ.1005/5-11-2020 απόφαση δημάρχου, την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των γηπέδων στίβου στα Αθλητικά Κέντρα Παπάγου (οδός Νευροκοπίου) και Χολαργού (τέρμα οδού Σύρου) και  του Δημοτικού Σταδίου «Μ. Μαρσώ» (Φανερωμένης και Ζακύνθου), από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.