Συνεδρίασε η Επιτροπή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για την Πολιτική Προστασία, η οποία συστήθηκε με την υπ. 16/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αντικείμενο εργασίας:

 • την αξιολόγηση του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα,
 • την επικαιροποίηση των σχεδίων πολιτικής προστασίας βάσει των ευρημάτων της ανωτέρω αξιολόγησης,
 • την εισήγηση προς το τμήμα πολιτικής προστασίας και το ΤΕΣΟΠΠ για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2022,
 • την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας μετά από κάθε συμβάν με την υποβολή σχετικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην πρώτη συνεδρίαση, τέθηκε ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και προτάχθηκε η επικαιροποίηση των σχεδίων για την αντιπυρική περίοδο.

Μέλος της Επιτροπής είναι ο Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος στη συνεδρίαση αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση στη διαχείριση των έκτακτων καιρικών φαινομένων, στη ραγδαία έξαρση της κλιματικής κρίσης, καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο για την Πολιτική Προστασία, που ναι μεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν εξασφαλίζει στους δήμους ανθρώπινους πόρους και εξοπλισμό, ώστε να θωρακιστούν απέναντι στα καιρικά φαινόμενα  και τις φυσικές καταστροφές.

Μέλη της Επιτροπής επίσης, είναι οι:

 • Αθανάσιος Κούτρας, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης της Κλιματικής Κρίσης,
 • Χρήστος Πετράκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας και πρόεδρος της Επιτροπής,
 • Μιχάλης Τράκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Έργων,
 • Αικατερίνη Γκούμα, Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού,
 • Μαρία Δημάκου, Πρόεδρος της Κοινότητας Παπάγου,
 • Γεώργιος Αυγερινός, Δημοτικός Σύμβουλος,
 • Νικόλαος Καραγιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος,
 • Λουκάς Ρίζος, Δημοτικός Σύμβουλος,
 • Αντώνιος Ρεκλείτης, Δημοτικός Σύμβουλος,
 • Περικλής Ζήκας, Δημοτικός Σύμβουλος,
 • Χριστίνα Λάζαρη, Κοινοτική Σύμβουλος,
 • Ένας (1) εκπρόσωπος της ΔΑΠΑΧΟ,
 • Γεώργιος Θεοχάρης, Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας,
 • Εμμανουήλ Μαυρικάκης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού,

Τέλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Χρήστος Πετράκης ενημέρωσε πως θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών και συνεδριάσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιτροπής.