Στην Μάνδρα όλους αυτούς τους μήνες εκτελούνται μια σειρά από έργα για τα οποία κάναμε τις πρώτες ενέργειες ως διοίκηση ήδη από τον Οκτώβριο του 2014.

Και ενώ πολλοί πρόθυμοι μας κουνούσαν το δάχτυλο την ώρα της καταστροφής, παριστάνοντας ότι δεν γνωρίζουν ή δε θυμούνται ποιος μπάζωσε τα ρέματα και ποιος τα ενέταξε στο οικιστικό σχέδιο χωρίς καμία απολύτως υποδομή, τώρα, που τα έργα εκτελούνται και παραδίδονται στους πολίτες, σιωπούν.

Η Μάνδρα αποκτά επιτέλους αντιπλημμυρική θωράκιση. Αθόρυβα και δυνατά