Για τον εργαζόμενο και την επιχείρηση, για την κοινωνία και την οικονομία #ΜένουμεΌρθιοι