Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έλαβε ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, στη διαδικτυακή τελετή απονομής των βραβείων, την Τετάρτη 23 Ιουνίου. 

Το «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στην Καλή Διακυβέρνηση» (ELOGE) ξεκίνησε στην Ευρώπη το 2007 και υλοποιήθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αποτελείται από 12 αρχές, με στόχο την εναρμόνιση και τη βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης στις 47 χώρες – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανάμεσα τους και η Ελλάδα.

Ειδικότερα, αποδίδεται στους Δήμους που επιτυγχάνουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας στις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες, ύστερα από μια διαδικασία αξιολόγησης σε επίπεδο Δημάρχου, εργαζομένων στο Δήμο, αλλά και των πολιτών μέσω ερωτηματολογίων που οι εμπλεκόμενοι πολίτες, συνεργάτες και εργαζόμενοι στους Δήμους μπορούσαν να συμπληρώνουν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε το ΙΤΑ.

Η πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ και του ΙΤΑ για την συμμετοχή των ελληνικών Δήμων στο πρόγραμμα είχε λαμπρά αποτελέσματα και απέδειξε ότι οι Δήμοι της Ελλάδας διαθέτουν υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης, κάτι που αναγνωρίστηκε και από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το βραβείο του Δήμου Παπάγου  – Χολαργού, παρέλαβε ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και δήλωσε:

“Θα ήθελα να αφιερώσω το βραβείο αυτό στο προσωπικό του Δήμου μας και σε όλους τους συνεργάτες μου.

Είχα τη χαρά να το παραλάβω από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, τον οποίο ευχαριστώ για τη συνεργασία και τη στήριξη του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στην Καλή Διακυβέρνηση» (ELOGE).

Ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Δήμους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, Τ Συμβούλιο της Ευρώπης, τα μέλη του Διοικητικού και Επιστημονικού Συμβουλίου, καθώς και το προσωπικό του ΙΤΑ για τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος”.