📌Χάρη στις ώριμες μελέτες του Δήμου, σχεδόν το 70% των χρηματοδοτήσεων για τα έργα που έγιναν ή είναι σε εξέλιξη εξασφαλίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», την Περιφέρεια Αττικής και το Πράσινο Ταμείο.

Το 2014 όταν ανέλαβε η σημερινή διοίκηση η εικόνα ήταν εντελώς αντίστροφη.

Το 80% της χρηματοδότησης των έργων προέρχονταν απευθείας από ίδιους πόρους του Δήμου και μόλις 20% από άλλες πηγές.

Κυριακή 15 Οκτώβρη ψηφίζουμε για τον τόπο μας.

Συνεχίζουμε με δήμαρχο τον Σίμο Ρούσσο

ΑντίΣΤαΣΗ με τους Πολίτες του Χαλανδρίου

#Σίμος_Ρούσσος#Χαλάνδρι#ΑντίΣΤαΣΗ_με_τους_Πολίτες_του_Χαλανδρίου