Αποφασιστικά το συντονιστικό της παράταξης «ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» μια συνολική αναδιάρθρωση και άμεσή συνεδριακή σε συνέλευση της παράταξης για καλύτερο και αποτελεσματικό συντονισμό ,στα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον Δήμο ,και για τον πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρέμβασης στην καθημερινότητα ,και στα σοβαρά προβλήματα .

Άμεσα θα σας ανακοινώσουμε της αποφάσεις και της πρωτοβουλίες που θα πάρουν.