Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΕ, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πανελλαδικής δράσης «ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» η οποία πραγματοποιήθηκε σε όλη τη χώρα στις 10 Φεβρουαρίου τ.ε.

Η παράδοση των κλειδιών στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2021.

Στη συνέχεια δόθηκαν τα βασικά μεγέθη του Κλάδου Εστίασης και συναφών επαγγελμάτων και οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, ανακοινώθηκε η απόφαση για προσφυγή στην δικαιοσύνη για την ζημιά που έχει υποστεί ο Κλάδος και προτάθηκαν τα πρώτα μέτρα στήριξης του Κλάδου κατά την επανεκκίνησή του.

Πιο αναλυτικά:

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΕ, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της
πανελλαδικής δράσης «ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» η οποία
πραγματοποιήθηκε σε όλη τη χώρα στις 10 Φεβρουαρίου τ.ε.
Η παράδοση των κλειδιών στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί στις
31 Μαρτίου 2021.
Στη συνέχεια δόθηκαν τα βασικά μεγέθη του Κλάδου Εστίασης και
συναφών επαγγελμάτων και οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης,
ανακοινώθηκε η απόφαση για προσφυγή στην δικαιοσύνη για την ζημιά
που έχει υποστεί ο Κλάδος και προτάθηκαν τα πρώτα μέτρα στήριξης του
Κλάδου κατά την επανεκκίνησή του.
Πιο αναλυτικά:

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
 Αριθμός επιχειρήσεων κλάδου εστίασης: 80.000 (2ος μεγαλύτερος κλάδος)
 Συνολο απασχολούμενων: 432.000 (2ος μεγαλυτερος κλάδος)
 Συνολο μισθωτών και ημερομίσθιων: 354.000 (2ος μεγαλυτερος κλάδος)
(Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2018)
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2020 – 2019
2019 2020
ΠΟΣΟΣΤΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2020 –
2019
Α ΤΡΙΜΗΝΟ 985.706.024 884.073.387 -10,3%
Β ΤΡΙΜΗΝΟ 1.446.782.662 592.729.473 -59,0%
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2.298.824.542 1.580.633.291 -31,2%
Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 1.327.871.623 716.414.682 -46,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 6.059.184.851 3.773.850.833 -37,7%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

 Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2020 ο κύκλος εργασιών του κλάδου της εστίασης σε
σχέση με το 2019 κατέγραψε μείωση κατά 2.285.334.018 € ή κατά 37,7%.
 Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ περισσότερες από 9 στις 10
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εστίασης κατέγραψαν μείωση του κύκλου
εργασιών τους το 2020.
 Για τις επιχειρήσεις αυτές ο μέσος όρος πτώσης του κύκλου εργασιών αντιστοιχούσε σε
51,7%.
 Το 75,38% των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης έχουν αναστείλει συμβάσεις εργασίας.
Εκτιμάται ότι περίπου 200.000 εργαζόμενοι του κλάδου βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Αυτές
οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε επισφάλεια, καθώς περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις
εστίασης φαίνεται πως αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Υπάρχει κίνδυνος
απότομης αύξησης της ανεργίας εάν οι επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή ή υπολειτουργούν
και έχουν αναστείλει συμβάσεις εργασίας προχωρήσουν σε εκτεταμένες απολύσεις εάν αρθούν
ή/και δεν επεκταθούν τα μέτρα προστασίας. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα είτε διακοπής της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε υπό το βάρος των συσσωρευμένων υποχρεώσεων και της
μειωμένης ζήτησης δεδομένου ότι η επαναφορά στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα δεν
θα γίνει αυτόματα αλλά σταδιακά.

Μέτρα στήριξης κατά την επανεκκίνηση του Κλάδου:

 1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την επανεκκίνηση (κεφάλαιο κίνησης).
 2. Επιδότηση εργασίας και όχι ανεργίας με την επιδότηση του 100% των
  ασφαλιστικών εισφορών για 6μηνο μετά την επανεκκίνηση.
 3. Κούρεμα των οφειλών που γεννήθηκαν μέσα στην κρίση και ρύθμιση
  120 δόσεων.
 4. Απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη και Φόρους κατά την διάρκεια των
  lockdown και μείωση αυτών για 6μηνο μετά την επανεκκίνηση.
 5. Επιδότηση ενοικίων, παράταση εμπορικών μισθώσεων και απαγόρευση
  εξώσεων.
 6. Ένταξη του Κλάδου σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
 7. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6%.