Είναι γνωστό σε όλους μας πως το παθητικό κάπνισμα είναι υπεύθυνο για πολλές
ασθένειες καθώς και πως ο καπνός του τσιγάρου κατατάσσεται στην Α’ κατηγορία
καρκινογόνων ουσιών.
Η εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους κλειστούς
χώρους, καθώς και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι ένα μέτρο
προς όφελος του συνόλου των συμπολιτών μας, καθώς προάγει τη δημόσια υγεία και
τον αλληλοσεβασμό.
Κατανοώ βέβαια ότι η εφαρμογή του μέτρου ίσως δημιουργήσει κάποια
αναστάτωση στις επιχειρήσεις σας, αλλά είμαι σίγουρος ότι με λίγη υπομονή και
συνεργασία θα ξεπεραστούν όποια προβλήματα παρουσιαστούν.
Ας συνεργαστούμε λοιπόν, Δήμος και τοπικές επιχειρήσεις με σκοπό να γίνουμε
μια πόλη που προάγει το πολιτισμικό επίπεδο των ίδιων των πολιτών της, μια πόλη
στην οποία σεβόμαστε ο ένας τον άλλο.
Σας ευχαριστώ και είμαι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόταση-
παρατήρηση ή διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,
Ηλίας Αποστολόπουλος
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού