παρούσα έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος «Μέθοδοι και Εφαρμογές Χωροταξικού Σχεδιασμού» του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Παρακαλούμε απαντήστε στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στο παρακάτω link :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxK256fEBlcOj6MbBMiPLIGklOdfVzs9uJzIehVrsq8H56mQ/viewform