Η 8η Μαρτίου δεν αποτελεί – μέχρι την επόμενη – ημέρα εορτής, μηχανιστικής αναπαραγωγής δεοντολογίας και ευχολογίων για το γυναικείο φύλο.

Η 8η Μαρτίου οφείλεται να συναποτελεί – από κοινού με όλες- ημέρα κοινωνικής αυτοκριτικής και αξιολόγησης κάθε κοινωνικού μέλους προς τον εαυτό του και την πολιτεία, στην οποία διαβιοί και αλληλεπιδρά.

Όχι μόνον σήμερα αλλά καθημερινά αναγνωρίζουμε τον αγώνα των γυναικών, οι οποίες καλούνται να αντεπεξέρχονται της πατριαρχίας και των σεξιστικών συνεπειών της στην ιεράρχηση των  κοινωνικών, οικονομικών και ηθικών δομών, της έμφυλης βίας και της εν γένει αξιολογικής τους υποτίμησης λόγω του φύλου τους.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί την πρώτη, από τις υπόλοιπες του χρόνου, του διαρκούς αγώνα κάθε ανθρώπου στο σπίτι, στον χώρο εργασίας – με τις πράξεις και τον λόγο του- για την καταπολέμηση και εξάλειψη του σεξισμού στα πρωτογενή πεδία της ανθρώπινης νόησης και γλωσσικής αναπαράστασης (γλωσσικός σεξισμός), που θα καταλύσει – ουσιαστικά και εν τη γενέσει τους – τα δυϊστικά, ιεραρχικά και ρατσιστικά στεγανά, πάνω στα οποία δομείται – και μέσω αυτών αναπαράγεται – ο σεξισμός.

Η 8η Μαρτίου είναι ημέρα επίρρωσης και επίτασης του – ουσιαστικού υπό τον όρο της αδιάλειπτης διάρκειάς του – αιτήματος της εξάλειψης της πατριαρχίας και των ιεραρχικών δομών, που δημιουργεί.

Καλό αγώνα σε όλ@!