Σύμφωνα με τις Φ.6/22510/Δ1 και Φ.6/ 22511/Δ1 εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και στην Α’ Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Στον Δήμο μας θα ξεκινήσει από τη σχολική χρονιά 2021-2022 η λειτουργία του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, το οποίο ιδρύθηκε τον Ιούλιο 2020 και θα στεγαστεί στο σχολικό συγκρότημα που μισθώνει ο Δήμος, επί της οδού Ναυαρίνου 19.

Κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, οι εγγραφές για τις μαθήτριες και τους μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού που ανήκουν εντός των γεωγραφικών ορίων, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη Διεύθυνση με τις Φ.19.1 /159 /1685 και Φ.19.1 /160 /1686 αποφάσεις, θα γίνονται στην αίθουσα “Μ. Μερκούρη” του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού (επίπεδο  -1, Λ. Περικλέους 55 Χολαργός) κατά τις ώρες 08:00 έως 11:00, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 1 έως 20 Μαρτίου.Επισυνάπτονται οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα όρια των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, καθώς και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας για τις εγγραφές των μαθητών