Γ. Πατούλης: «Ο Τύπος αποτελεί βασικό πυλώνα της δημοκρατίας και κεντρικό άξονα ανάδειξης των τοπικών ζητημάτων και δράσεων. Η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλει με συγκεκριμένες δράσεις στη στήριξη του»

Ζητήματα που αφορούν στην αποτελεσματικότερη ανάδειξη δράσεων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών από την Περιφέρεια Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης που είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης ΑττικήςΓ. Πατούλης με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Στη συζήτηση στην οποία συμμετείχαν  ο Πρόεδρος της Ένωσης Νίκος Χατζηνικολάου, ο Αντιπρόεδρος Τάσος Μπούρας, ο Γραμματέας Γιάννης Φιλιππάκης και ο Γενικός Διευθυντής Τάσος Ξιναρής, αποφασίστηκε να καταρτιστεί Σύμφωνο Συνεργασίας μέσω του οποίου θα τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι και συνεργασίες με την Περιφέρεια Αττικής.  

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε ότι «ο Τύπος αποτελεί βασικό πυλώνα της δημοκρατίας και  κεντρικό άξονα ανάδειξης των τοπικών ζητημάτων και δράσεων. Η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλει με συγκεκριμένες δράσεις στη στήριξή του. Είναι ζωτικής σημασίας η διαφύλαξη του πλουραλισμού και της άμεσης ενημέρωσης των πολιτών».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τόσο ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών Νίκος Χατζηνικολάου, όσο και τα υπόλοιπα μέλη εξέφρασαν τη ικανοποίηση τους για τη διάθεση της Περιφέρειας Αττικής και προσωπικά του Γ. Πατούλη να υπάρξει μια δημιουργική συνεργασία σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, το περιβάλλον και την τοπική ανάπτυξη.  

Τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών αναφέρθηκαν και στην υγειονομική κρίση από την οποία, όπως τόνισαν έχουν  πληγεί και οι εφημερίδες.