Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού με το βλέμμα στο μέλλον και με όραμα μια πράσινη, βιώσιμη και ελκυστική πόλη, έκανε το πρώτο βήμα για την Ανάπλαση του Παραδρόμου της Λεωφόρου Μεσογείων.

Συγκεκριμένα προχωρεί στις μελέτες που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου, οι οποίες θα συγχρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και από́ ίδιους πόρους του Δήμου,  μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης από τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο. 

Με το μεγάλο αυτό έργο επιδιώκεται:

  • η καλή́ προσβασιμότητα των πεζών,
  • η μίξη χρήσεων,
  • οι σύγχρονες υποδομές και
  • ο γενικότερος χαρακτήρας που θα προσελκύει άτομα όλων των ηλικιών.

Επιτυγχάνεται ο σαφής και λειτουργικός διαχωρισμός μεταξύ χώρων διέλευσης/στάθμευσης οχημάτων και κίνησης πεζών.

H ανάπλαση του παραδρόμου θα αναδείξει τον χώρο σε ένα ενιαίο κέντρο με δυνατότητες που θα συνδυάζουν το πολιτιστικό́ ενδιαφέρον με την ψυχαγωγία, το αγοραστικό́ όφελος και την ποιοτική́ εξυπηρέτηση των πολίτων.

Η περιοχή συνολικού μήκους 1,75 km περίπου, μέσω της αστικής ανάπλασης θα αποκτήσει ενιαία αισθητική και νέα ταυτότητα.

Μεταξύ άλλων δημιουργείται:

  • ποδηλατόδρομος,
  • γίνεται διαπλάτυνση πεζοδρομίου,
  • βελτιώνεται η υποδομή για την απρόσκοπτη κίνηση πεζών,
  • αυξάνεται ο ωφέλιμος χώρος πεζών και
  • επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείριση στάθμευσης αυτοκινήτων με την σαφή οριοθέτηση και τον διαχωρισμό των θέσεων στάθμευσης, μακριά από το πεζοδρόμιο και τις προσβάσεις σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.

Η Δημοτική Αρχή δίνει μεγάλη σημασία στην ποιότητα αυτού του έργου όπως προκύπτει και από τις μελέτες που απαιτούνται: Αρχιτεκτονική, Συγκοινωνιακή, Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Υδραυλική, Φυτοτεχνική. Επίσης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως και Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.