-Σημαντική προτεραιότητα για το δήμο μας είναι η διαμόρφωση μιας φιλικής
ανθρώπινης φυσιογνωμίας στην γειτονιά και η ανάπτυξη της προσβασιμότητας σε
ελκυστικούς κοινόχρηστους χώρους και μεγάλους υπερτοπικούς μεταφορικούς
άξονες.
Για να αυξήσουμε την κινητικότητα, την άσκηση και την κοινωνικότητα.
Ένα δίκτυο ασφαλών και άνετων πεζοδιαδρομών που θα ενώνει γειτονιές και
κοινόχρηστους χώρους, θα δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον και θα
παροτρύνει τους κατοίκους του δήμου μας να βγουν από το σπίτι τους, να
περπατήσουν να συναντήσουν φίλους και να ασκηθούν.
Ενα δίκτυο πεζοδιαδρομών σε συνδυασμό με την δημοτική αστυνομία θα
δημιουργήσει ένα ελκυστικό και άνετο περιβάλλον για την τοπική αγορά που θα
γίνει κέντρο συνάθροισης κοινού.
Για να μειώσουμε τις μετακινήσεις με Ι.Χ. και το κόστος τους η ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων, ασφαλών και άνετων πεζοδιαδρομών και η δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας με έξυπνες στάσεις όπου ο κάθε πολίτης θα παρακολουθεί από το κινητό του τα περάσματα και τα δρομολόγια των λεωφορείων θα οδηγήσει στην αποτροπή της χρήσης του Ι.Χ. στην μείωση του κόστους μετακινήσεων, στην μείωση της ρύπανσης, στην μείωση του εκνευρισμού και του βαθμού δυσφορίας των πολιτών.
Για να λύσουμε το πρόβλημα της στάθμευσης η αποτροπή της χρήσης του Ι.Χ. και η ελεγχόμενη στάθμευση με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια τιμολόγησης και με κριτήρια εντοπιότητας, είναι η μοναδική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης.
Το πρόβλημα της στάθμευσης οξύνεται σήμερα ακόμη περισσότερο με την αύξηση
της εγκληματικότητας όπου ο κάθε πολίτης για να είναι και να νιώθει ασφαλής έχει δικαίωμα να διαθέτει μια θέση στάθμευσης κοντά στο σπίτι του.
Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η εκπόνηση μελέτης αποτελούν απαραίτητο
στοιχείο για την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος.
Για να δώσουμε την δυνατότητα στους ποδηλάτες.
Προώθηση του ποδηλάτου με τους εξής δύο τρόπους:
Α) Με έντονη σήμανση προτεραιότητας και συνύπαρξης των ποδηλάτων σε όλους
τους μεγάλους δρόμους
Β) Με υποδομές στάθμευσης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
Ειδικά στα σχολεία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στην σήμανση και στις υποδομές στάθμευσης αλλά και σε προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής.
Στο δίκτυο βιώσιμης κινητικότητας είναι απαραίτητο να ενταχθεί και ο Υμηττός έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες μελέτες και να αναδειχθεί ο κυρίαρχος ρόλος του μητροπολιτικού πάρκου Γουδή σε σύνδεση με το βουνό μέσω του δήμου