Συνεχίζεται η αποκομιδή των κλαδιών και οι εργασίες για την  φροντίδα του αστικού και περιαστικού πρασίνου  από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας. Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφορίας του Δήμου με την υποστήριξη και της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης εργάζονται σε εντατικούς ρυθμούς και σε αλλεπάλληλες βάρδιες ήδη από την 16η Φεβρουαρίου  προκειμένου να απομακρύνουν δέντρα και κλαδιά που εγκυμονούν κινδύνους και να συλλέξουν σε δεύτερο χρόνο τα υπολείμματα κλαδεμάτων.

Προτεραιότητα από τις υπηρεσίες του Δήμου δόθηκε στις περιπτώσεις που εγκυμονούσαν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών, με συνεχείς παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, πάρκα, αλσύλλια κτλ). Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν επιπλέον ενισχυθεί από συμβαλλόμενα ιδιωτικά συνεργεία, καθώς και από ένα συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής.

Όλο αυτό το διάστημα, συνεχώς συλλέγονται και υπολείμματα πρασίνου που προέρχονται από εργασίες που εκτελούν συμπολίτες μας στις πρασιές και τους κήπους τους. Ο όγκος των πράσινων υπολειμμάτων είναι πρωτοφανής και οι εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της πόλης συνεχίζονται.

Το σύνολο των εργασιών και η διαχείριση των συλλεγόμενων υπολειμμάτων πρασίνου εκτελείται βάσει των οδηγιών και της σύμφωνης γνώμης του Δασονομείου Αγίας  Παρασκευής. Οι συλλεγείσες ποσότητες μεταφορτώνονται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης του Δήμου μας και στη συνέχεια οδηγούνται προς κομποστοποίηση στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης του ΕΔΣΝΑ.  Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 16/2 ως και τις 28/2 οδηγήθηκαν προς κομποστοποίηση 201.860kg πράσινων υπολειμμάτων με 19 δρομολόγια του τράκτορα που διαθέτει ο Δήμος μας. Στο μικρό δηλαδή αυτό διάστημα, συλλέχθηκε και μεταφέρθηκε ποσότητα λίγο μεγαλύτερη του 10% περίπου της ποσότητας πράσινων υπολειμμάτων που αποθέτουμε ετησίως στο ΕΜΑΚ, κι ενώ η συλλογή  συνεχίζεται ακόμα και σήμερα με εντατικούς ρυθμούς.